АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ

  • І. В. Дробуш
Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування, місцеві державні адміністрації, повноваження, децентралізація

Анотація

Статтю присвячено розкриттю характеру взаємодії органів державної влади та муніципальної влади в контексті реалізації соціальних прав.

Посилання

1. Батанов О.В. Доктринальні проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / О.В. Батанов // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : матеріали наук. конф. (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 9–12.
2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : [підручник] / А.З. Георгіца. – Тернопіль : Астон, 2003. – 432 с.
3. Батанов О.В. Взаємовідносини між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / О.В. Батанов // Вісник запорізького національного університету. – 2012. – № 1(1). – С. 22–29.
4. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации : [учебник] / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. – М. : Юристъ, 2000. – 552 с.
5. Дмитриев Ю.А. Муниципальное право Российской Федерации : [учебник] / Ю.А. Дмитриев, Н.А. Емельянов, В.В. Комарова, В.В. Пылин и др. – М. : Профобразование, 2000. – 800 с.
6. Борденюк В.І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» /В.І. Борденюк ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 40 с.
Опубліковано
2020-07-16