Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

Редакція збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів, співробітників правоохоронних органів та усіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки. Матеріали для опублікування подаються українською і англійською мовами.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»).

На відміну від переважної більшості юридичних періодичних фахових видань України, збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» виходить у твердій палітурці.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Інформація про можливість подання статті в «Актуальні проблеми держави і права» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статті – необмежений (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).
 3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
 4. Наприкінці тексту після літератури розміщуються анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
 5. Перелік джерел (література) оформлюється за ДСТУ 2015.
 • прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
 • повну афіліацію із зазначенням звання, посади, інших відомостей;
 • ORCID (за відсутності – зареєструвати ідентифікатор)
 • інші ідентифікатори - за наявності.
 1. Посилання у тексті зазначаються у квадратних дужках за порядковим номером.
 2. Перелік використаних джерел наводиться після тексту і оформлюється за правилами ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.  
 3. References наводиться після переліку використаних джерел і оформлюється за правилами ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання без нумерації.
 4. Наприкінці тексту після використаних джерел розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською, англійською мовами та мовою статті (якщо вона відмінна від української або англійської).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 341.217

Д. О. Денисова

Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Кінцевий результат Комісії міжнародного права ООН з кодифікації та прогресивного розвитку … [2, c. 192].

Література

 1. Sweetser C.E. Providing effective remedies to victims of abuse by peacekeeping personnel. New York university Law Review. 2008. Vol. 83. № 5 (November). P. 1671.

Анотація

Денисова ДО. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях. – Стаття.

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Summary

Denisova D. A. International responsibility of international intergovernmental organizations in peacekeeping operations. – Article.

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

До 31 серпня 2022 приймаються статті до випуску № 94 збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» за 2022 рік. Відправити на електронну пошту ap@apdp.in.ua наступні матеріали:

 1. статтю;
 2. довідку про автора;
 3. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

УВАГА!

Статті студентів приймаються до опублікування лише у співавторстві із науковим керівником.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 600 грн (до 10 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн.

 Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

 

Редакційно-інформаційний відділ Національного університету «Одеська юридична академія»

Фонтанська дорога, 23,  м. Одеса, Україна, 65009

Тел. +38(048)7198858

Тел. +38(095)3011748

apdp@onua.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.