КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ: ОСТАННІ ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ

  • Yu. V. Khort
Ключові слова: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, корпоративний договір, обов’язковий викуп акцій

Анотація

Стаття визначає головні тенденції розвитку чинного корпоративного законодавства України, а також надає оцінку його відповідності подібним процесам, що відбуваються в ЄС. Автором аналізуються ключові аспекти нещодавно прийнятих змін щодо регулювання корпоративних договорів, товариств з обмеженою відповідальністю, а також формування законодавчої основи для squeeze-out та sell-out.

Посилання

1. Romashchenko I., Corporate law development in Ukraine: from post-soviet past to European future, European Company Law. 2015. Vol. 12. Issue 5. P. 217.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів: Закон України від 07.04.2015 № 289-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 37. Ст. 1110.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів: Закон України від 23.03.2017 № 1984-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 18.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах: Закон України від 23.03.2017 № 1983-VIII. Офіційний вісник України. 2017. № 47. Ст. 1450.
5. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2275-19.
6. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду в правовому полі України. Харків: Страйд, 2005. 432 с.
7. Antonenko L. The Myth of Transformation through EU Law: A Case-Study of the Company Law Reform in Ukraine, (Sep 2009). URL: http://ssrn.com/abstract =1485607.
8. Final Report, The European Union’s ENPI for Ukraine, A. Radwan, A. Nadzon, V. Zdiruk, Assessment of Approximation of the Present company, Corporate Governance, Accounting and Auditing Legislation and Existing Practices in Ukraine to EU standards and Practices (December 2014), 704 p. URL: https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3090335.
9. Bernard B., Kraakman R. A Self-Enforcing Model of Corporate Law, Harvard Law Review, 1996. Vol. 109. P. 1911.
10. Radwan A. Ukrainian corporate law: model for others, or in need of a model? 12 (5) European Company Law. 2015. Vol. 12. Issue 5. P. 215–216.
11. Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent, OJ L 315, 14.11.2012, p. 74–97.
12. Recommendation of the European Commission on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board from February 15, 2005, OJ L 272M, 18.10.2005, p. 94–106.
13. Мурашко Н. Упровадження похідного позову: в чому прорахувалися депутати. Які підводні камені таять у собі останні законодавчі нововведення. Forbes Україна. 25 березня 2016. URL:
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1413473-uprovadzhennya-pohidnogo-pozovu-v-chomu-prorahuvalisya-deputati.
14. Владимиров В. Рятувальний круг для міноритарних акціонерів або запровадження похідних позовів як елемент захисту інвестицій. 27 липня 2016. URL: http://grushevskogo5.com/zakonoproektu/ryatuvalniy-krug-dlya-minoritarnikh-aktsioneriv-abo-zaprovadzhennya-pokhidnikh-pozoviv-yak-noviy-ins/.
15. Мурашко Н. 5 питань про незалежних директорів в українських компаніях. На що насамперед варто звернути увагу. Forbes Україна. Квітень, 2016. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1414950-5-pitan-pro-nezalezhnih-direktoriv-v-ukrayinskih-kompaniyah.
16. Єфименко А.П. Акціонерні угоди: панацея чи скринька Пандори? Юридичний радник. 2008. № 4. С. 26–29.
17. Вінник О. Акціонерні угоди. Юридична Україна. 2010. № 5. С. 20–27.
18. Штим T. Поняття і правова характеристика акціонерних угод і системи корпоративного управління. Юридична Україна. № 9. С.102–106.
19. Прес-реліз Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr_v_parlament_podano_zakonoproekt_shhodo_korporativnikh_dogovoriv.
20. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, OJ L 161/3, 29.5.2014.
21. Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids, OJ L 142, 30.4.2004, p. 12–23.
22. Марчак Д. Кабмин одобрил новый механизм борьбы с рейдерством. Forbes Украина. 19 сентября 2013. URL: http://forbes.net.ua/business/1355178-kabmin-odobril-novyj-mehanizm-borby-s-rejderstvom.
23. Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств: Проект Закону від 19 березня 2010 р. № 6216. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6216&skl=7.
24. Пропозиції Президента України до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 19 березня 2010 р. № 6216. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?id=&pf3516=6216&skl=7.
25. European Court of Human Rights decision. Case Bramelid and Malmström v. Sweden from October 12, 1982 No. 8588/79; 8589/79. URL: http://hudoc.echr.coe. int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92813%22]}.
26. European Parliament Petition 0556/2006 by Jean-Pierre Zuryk (French?), opposing Directive 2004/25/EC on takeover bids 07.05.2007. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ cm/667/667795/667795en.pdf.
27. Report of High Level Group on Issues Related to Takeover Bids, 2002a, p. 61. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf.
28. Уляницкая А. Украина реформирует корпоративное законодательство. Капитал. 2014. № 177 (354). URL: http://www.capital.ua/ru/publication/ 33469-ukraina-reformiruet-korporativnoe-zakonodatelstvo.
29. Ковальова В. Міноритарії вимагають справедливості. Урядовий кур’єр. 8 червня 2013 р. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/minoritariyi-vimagayut-spravedlivosti/.
30. Прес-реліз Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 березня 2016. URL:
http://www.me.gov.ua/News/Print?lang=uk-UA&id=06e7c 390-2898-4a5b-8b66-93b8a366abc 8.
31. Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent, OJ L 258, 1.10.2009, p. 11–19.
32. Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State, OJ L 395, 30.12.1989, p. 36–39.
33. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan: European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies /* COM/2012/0740 final *. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0740.
34. European Commission Final Report, The Promotion of Employee Ownership and Participation (October 2014). URL: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ modern/141028-study-for-dg-markt_en.pdf.
35. The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), Report on Digitalization in Company Law (March, 2016). URL: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company-law/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf.
Опубліковано
2020-01-10