ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З НЕДЕРЖАВНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

  • В. Г. Фатхутдінов
Ключові слова: громадська безпека, Національна поліція, недержавні суб’єкти, взаємодія, види взаємодії

Анотація

У науковій статті визначено засади взаємодії Національної поліції з недержавними суб’єктами щодо забезпечення громадської безпеки. З’ясовано напрями щодо поліпшення взаємодії Національної поліції з недержавними суб’єктами. Розкрито зміст кадрової, інформаційної, організаційної й технічної взаємодії Національної поліції з недержавними суб’єктами.

Посилання

1. Шелухін О.М. Вдосконалення взаємодії недержавних охоронних структур та служб безпеки з правоохоронними органами України. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 4. С. 1–8.
2. Громова О.М. Правове забезпечення захисту економічної безпеки суб’єктів господарювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Кривий Ріг, 2015. 19 с.
Опубліковано
2020-01-10