АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ

  • В. П. Сердюк
  • Є. В. Сердюк
  • О. О. Фаст
Ключові слова: законодавство у сфері досудового слідства, технічного розслідування авіаційних подій, Експертна установа з розслідування технічних причин авіаційних подій та інцидентів, взаємодія органів слідства й Експертної установи з розслідування технічних причин авіаційних подій та інцидентів

Анотація

У статті досліджено сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняного правового забезпечення розслідування авіаційних подій: аварій, катастроф, інцидентів – компетентними державними органами (слідчими, експертами Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами), рівень законодавчого врегулювання взаємовідносин уповноважених осіб під час одночасного проведення досліджень технічного та процесуального боків обставин авіаподії. Вивчено питання взаємодії представників органів розслідування нашої держави та іноземних держав, вплив міжнародного права в цій галузі на вдосконалення ефективності й результативності діяльності вітчизняних органів і чинного права. На підставі аналізу нормативно-правових актів у сфері технічного розслідування авіаподій зроблено висновок, що його проведення потребує вдосконалення законодавчого врегулювання та внесення пропозицій для змін деяких норм КПК України щодо конкретизації взаємовідносин між представниками Експертної установи з розслідування технічних причин авіаційних подій та інцидентів і досудовим слідством.

Посилання

1. Інформація офіційного сайту Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). URL: (https://www.icao. int/safety/iStars/Pages/Accident-Statistics.aspx).
2. Статистика ДТП шокує. Інфографіка причин. Карта найаварійніших доріг. 10.08.2017. URL: http://www.expres. 2017/08/10/256572– ua/news/statystyka-dtp- shokuye-infografika-prychyn-karta-nayavariynishyh-dorig.
3. Конституція України 28 червня 1996 року. Останні зміни внесено Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.
4. Повітряний кодекс України, прийнятий 19.05.2011, редакція від 18.12.2017 № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 48–49. Ст. 536.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (редакція станом на 08.10.2016).
6. Положення про Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 228. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2012-п.
7. Про ратифікацію протоколів, що стосуються зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію: Закон України № 112-IV / Верховна Рада України. м. Київ, 11 липня 2002 року.
8. Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України, затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570, зареєстроване Міністерством юстиції 27.07.2017 за № 918/30786. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0918-17.
9. Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил України: Наказ Міністра оборони України від 19.05.2010 № 256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.06.2010 за № 386/17681. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0386-10/page2.
10. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, схвалена та представлена на розгляд Постановою Ради Міністрів УРСР від 26.03.1986 № 102 (102-86-п). Про приєднання до Конвенції із застереженнями та заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР від 14.04.1986 № 2077-XI (2077-11). URL: akon3.rada.gov.ua/laws/show/995_118.
11. Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944. Розслідування авіаційних подій і інцидентів. Видання одинадцяте від липня 2016 року. Замінює всі попередні видання. URL: airspot.ru/library/book/ikao-prilozhenie-13-k-konventsii-o-.
12. Правила розслідування авіаційних подій і інцидентів в цивільній і експериментальній авіації Республіки Казахстан, затверджені наказом Міністра з інвестицій і розвитку від 27.07.2017 № 505. URL: https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/tpanspopt/id-V1700015597/.
13. Остаточний звіт за результатами розслідування обставин катастрофи Боїнга 777 рейсу МН-17 в небі над Донецьком. Рада Безпеки Нідерландів. Повний текст доповіді англійською та російською мовами. URL: https://nv.ua/ukraine/events/doklad-niderlandov-okrushenii-mh17-polnyj-tekst-na-anglijskom-73889.html.
14. Єдиний державний реєстр судових рішень України. Судові провадження щодо авіаційних подій. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54297331.
15. Кримінально-процесуальний кодекс Швейцарії 2007 року, станом на 01.07.2014. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=220305.
16. Кримінально-процесуальний закон Латвії 2005 року. URL: http://www.pravo.lv.
17. Кримінально-процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччини. URL:
http://www.gesetze–im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html.
18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изменен. от 25.02.2016). URL: http://www.consultant. ru/popular/upkrf.
19. Уголовный процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск: Амалфея, 1999. 320 с. URL:
https: //www.google.com.ua/#q=упк+республики+беларусь.
Опубліковано
2020-01-10