ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ОТРИМАНИЙ ДОХІД» ДЛЯ ЦІЛЕЙ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • А. М. Котенко
Ключові слова: оподатковуваний дохід, податковий агент, Е-декларування, електронне декларування, антикорупційна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню порядку визначення з метою запобігання корупції змісту поняття «отриманий дохід», оскільки розмір отриманого доходу особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є підставою для обов’язкової подачі письмового повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції. Складність для суб’єктів декларування викликає визначення перевищення доходу передбаченої граничної межі – 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Констатується, що оподаткування впливає на визначення фактично отриманого суб’єктом декларування доходу, що звільняє від обов’язку подачі письмового повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Посилання

1. Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2018 року № 118. Офіційний вісник України. 2015. № 24. Ст. 664.
2. Про утворення Національного антикорупційного бюро України: Указ Президента України від 16 квітня 2015 року. Офіційний вісник Президента України. 2015. № 11. Ст. 746.
3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
4. Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3. Офіційний вісник України. 2016. № 55. Ст. 1931.
5. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13. Ст. 112.
6. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Кодекс законів про працю України. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
Опубліковано
2020-01-10