ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ДЕРЖАВИ

  • Н. О. Дерунець
Ключові слова: торговельне представництво, функції торговельних представництв, торговельні представники, органи зовнішніх зносин, дипломатичні представники, захист національних зовнішньоекономічних інтересів

Анотація

Статтю присвячено дослідженню форм діяльності торговельних представництв держави за кордоном. Автор визначає функції цих органів зовнішніх зносин, акцентуючи увагу на практичних аспектах їх реалізації та нормативних механізмах закріплення.

Посилання

1. Rana K. Economic Diplomacy: India’s Experience. Jaipur: CUTS, 2011. 285 р.
2. Про Положення про торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи: Указ Президента України від 30 квітня 1994 р. № 200/94 / Президент України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/200/94.
3. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 295 с.
4. Про Положення про торговельне представництво України за кордоном: Указ Президента України від 17 серпня 1993 р. № 313/93. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/313/93.
5. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 248 с.
Опубліковано
2020-01-10