Специфіка деяких суб’єктів обшуку у формі спеціальної операції

  • О. П. Фролов
Ключові слова: обшук, спеціальна операція, обшук у формі спеціальної операції, суб’єкти обшуку,, слідча (розшукова) дія.

Анотація

У статті розглянуто нову організаційну форму проведення обшуку – спеціальну операцію. Сформо-
вано поняття й ознаки обшуку, який проводиться у цій формі, розкрито його суб’єктивні елементи та
розглянуто специфіку деяких суб’єктів.

Посилання

1. Фролов О.П. Суб’єкти обшуку у формі спеціальної операції (загальна характеристика). Тези допові-
дей всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 21 листопада 2018 р.) «Актуальні питан-
ня досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики». 2018. С. 196–198.
2. Фролов О.П. Поняття та основні риси обшуку у формі спеціальної операції. Міжнародний юридич-
ний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 1–2 (10–11). С. 318–324.
3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. Москва : Мегатрон – XXI, 2000. 333 с.
4. Синєокий О.В. Теоретичні та практичні проблеми діяльності міждержавних змішаних слідчо-
оперативних груп. Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. Ін Юре, 2009. № 1(11). 200 с.
Опубліковано
2019-12-19