ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

  • В. А. Тулянцева
Ключові слова: бюджет, єдиний соціальний внесок, позабюджетний цільовий фонд, режим, фінансово-правове регулювання, фінансові ресурси, Фонд соціального страхування України

Анотація

У статті автором характеризуються особливості формування бюджету Фонду соціального страхування України. Досліджуються особливості формування дохідної та видаткової частин бюджету Фонду соціального страхування України. Зроблено висновок, що фінансові ресурси Фонду соціального страхування України мають акумулюватися з урахуванням таких правил: визначення виключно нормами чинного законодавства переліку відрахувань до позабюджетних цільових фондів та визнання останніх власністю держави; відрахування до позабюджетних цільових фондів є видом обов’язкових платежів і їх виконання забезпечується застосуванням заходів державного примусу; цільове використання фінансових ресурсів позабюджетних цільових фондів.

Посилання

1. Історія виникнення і розвитку соціального страхування. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/947780.
2. Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації: Закон України від 3 листопада 2015 р. № 736-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 49–50. Ст. 453.
3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46–47. Ст. 403.
4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2017 році. URL:
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/11576-zagalnoobov-yazkove-derzhavne-sotsialne-strakhuvannya-u-2017-rotsi.
5. Зміни з 1 січня 2018 року у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. URL: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/13431-zmini-z-1-sichnya-2018-roku-u-sistemi-zagalnoobov-yazkovogo-derzhavnogo-sotsialnogo-strakhuvannya.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 2. Ст. 25.
7. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 2–3. Ст. 11.
8. Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1015 / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 389. Ст. 121.
9. Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1053 / Кабінет Міністрів України. URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pererahuvannya-rozmiru-strahovih-viplat-poterpilim-vid-neshasnogo-vipadku-na-virobnictvi-ta-profesijnogo-zahvoryuvannya-yaki-sprichinili-vtratu-pracezdatnosti-ta-chlenam-yih-simej.
10. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України: Постанова правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 р. № 39 / Фонд соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/doccatalog/document?id=948255.
11. Про затвердження Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2017 р. № 42 / Кабінет Міністрів України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/949733;jsessionid=413D549EBA54A5BFD5F780C33024E3E3.
12. КМУ затвердив зміни до бюджету Фонду на 2018 рік. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/961730;jsessionid=D6415F6E66E6E0DE925E921622F6D589.
13. Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675 / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2014-%D0%BF.
14. Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2016 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 532 / Кабінет Міністрів України.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2016-%D0%BF.
15. Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2017 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 104 / Кабінет Міністрів України.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/104-2017-%D0%BF.
Опубліковано
2019-12-24