ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІНФОРМАЦІЮ» ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • О. М. Сибіга
Ключові слова: публічна інформація, забезпечення доступу до публічної інформації, акти національного законодавства, Закон України «Про інформацію»

Анотація

У статті розглядається Закон України «Про інформацію» як джерело адміністративного права з питань забезпечення доступу до публічної інформації. Акцентується увага на тому, що перша редакція нормативно-правового акта мала багато вад, які не давали змогу гарантувати реалізацію права доступу до публічної інформації, основними з яких є неузгодженість термінології, невідповідність європейським стандартам та відсутність механізму забезпечення доступу до публічної інформації. Відстежуються в хронологічному порядку зміни, які вносилися до Закону України «Про інформацію», та називаються причини, які стали каталізаторами таких змін. В історії дії Закону України «Про інформацію» виділяються два етапи, кожен із яких має свої особливості щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

Посилання

1. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
2. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон України від 13 січня 2011 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.
3. Грищенко А.В. Аналіз законотворчості в Україні в контексті прав людини на інформацію. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник. К., 2000. № 5(8). С. 19–29.
4. Цимбалюк В.С. Кодифікація інформаційного законодавства України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Х., 2013. 435 с.
5. Нестеренко О.В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 «Конституційне право»; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Х., 2008. 239 с.
6. Речицький В.В. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про інформацію». Свобода інформації та право на приватність в Україні / Харківська правозахисна група. Х.: Фоліо, 2004. Т. 1. С. 161–170.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 6 квітня 2000 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 27. Ст. 213.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику»: Закон України від 7 лютого 2002 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 29. Ст. 194.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова: Закон України від 3 квітня 2003 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 28. Ст. 214.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 11 травня 2004 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 32. Ст. 394.
11. Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про інформацію» щодо захисту інформації: Закон України від 30 листопада 2010 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 12. Ст. 86.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України: Закон України від 2 грудня 2010 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 23. Ст. 160.
13. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон України від 13 січня 2011 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.
14. Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 р. (втратив чинність) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 23. Ст. 218.
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» від 28 лютого 2018 р. № 2-р/2018 / Конституційний Суд України.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18#n55.
16. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 9 квітня 2015р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 26. Ст. 219.
17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності: Закон України від 2 червня 2016 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 533.
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 6 грудня 2016 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 2. Ст. 25.
Опубліковано
2019-12-24