МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Р. В. Падун
Ключові слова: суб’єкт та об’єкт права, обсяг прав, захист прав інтелектуальної власності, процедурні інструменти правового регулювання інтелектуальної власності

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти правового регулювання інтелектуальної власності в Україні. Запропоновано графічну інтерпретацію механізму правового регулювання прав інтелектуальної власності.

Посилання

1. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практ. посібник / Д. Лонг, П. Рей, В. Жаров, Т. Шевелева, І. Василенко, В. Дроб’язко. К.: К. І. С., 2007. 448 с.
2. Дроб’язко В. та ін. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: моногр. / за заг. ред. О. Орлюк. К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2009. 242 с.
3. Гапотій В., Солоненко А. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посібник. Мелітополь, 2011. 360 с.
4. Гумега О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: пошук шляхів удосконалення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 6. С. 118–125.
5. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Право України. 2011. № 3. С. 92–100.
6. Потоцький М. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: моногр. К., 2014. 620 с.
7. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. Кравець, В. Олюха, О. Стець та ін.; за заг. ред. В. Кравця, В. Олюхи. К.: Центр учбової літератури, 2012. 270 с.
8. Шишка Р. Механізм правового регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. URL: http://aphd.ua/publication-168/.
9. Цивільний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
10. Кодекс України про Адміністративні правопорушення. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
11. Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-1.
Опубліковано
2019-12-23