ЩОДО ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЮВАННЯМ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

  • І. В. Одинець
Ключові слова: злочин, фондовий ринок, цінні папери, шахрайство на фондовому ринку, маніпулювання

Анотація

Розглянуто закордонний досвід протидії маніпулюванням на фондових ринках за законодавством окремих іноземних країн. Визначено перелік головних об’єктів злочинних посягань на прикладах Сполучених Штатів Америки, Європи та Китаю, а також особливості відповідальності за такий злочин у різних країнах.

Посилання

1. Щорічний звіт SEC за 2017 р. URL: www.sec.gov/files/enforcement-annual-report-2017.pdf.
2. Прес-реліз SEC. URL: https://www.sec.gov/news/press-release/2018-85.
3. Директива Комісії 2003/124/ЄС від 22 грудня 2003 р. про виконання Директиви 2003/6/ЄС Європейського парламенту та Ради про інсайдерські операції та маніпуляції на ринку (зловживання на ринку). URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45877.
4. Директива (ЄС) № 2014/57 Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про кримінальні санкції за зловживання на ринку. URL: https://www.pard.ua/download.php?downloadid=751.
5. Criminal Law of the People’s Republic of China (2006), Article 182 URL: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384075.htm.
6. Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-сontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:173:FULL&from =EN.
7. Steve Peers. Jailing the bankers: the new EU Directive on criminal penalties for market abuse, 4 February 2014. URL: http://eulawanalysis.blogspot.it/2014/02/jailing-bankers-new-eu-directive-on.html.
8. The de Larosière Report Regarding the new Structure of European System of Financial Supervision. URL: http://store.ectap.ro/articole/524.pdf.
Опубліковано
2019-12-23