МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІГРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

  • О. О. Воронятніков
Ключові слова: органи міграційного контролю, закордонні міграційні служби, міграція

Анотація

Розглянуто міжнародний досвід щодо діяльності органів міграційного контролю. Досліджено інституційну належність міграційних служб за кордоном. Проаналізовано завдання та функції, що виконуються іноземними службами міграції. Запропоновано враховувати успішний досвід країн Європейського Союзу для створення ефективної інституційної підтримки міграційної політики в Україні.

Посилання

1. План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки: міжнародний документ від 18 червня 2007 р.
2. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360. Урядовий кур’єр. 2014. № 156.
3. Конвенція ООН про права біженців від 28 липня 1951 р.
4. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 р.: постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 140.
5. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Созом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678–VII. Урядовий кур’єр. 2014. № 173.
6. Міжнародна організація з міграції. URL: http://www.iom.org.ua.
7. Міграція: всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. URL: http://migraciya.com.ua.
Опубліковано
2019-12-20