ПОНЯТТЯ «БАНКІВСЬКА ПОСЛУГА» І «БАНКІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

  • Н. А. Фукс
Ключові слова: банк, банківська діяльність, види банківської діяльності, банковські операції, банковські послуги, Закон України

Анотація

У статті проаналізовано сутність понять «банківська послуга» і «банківська операція» та встановлено співвідношення між ними на основі аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням сучасних наукових підходів та європейського досвіду.

Посилання

1. Господарський кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Про Національний банк України: закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
3. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
4. Про банки і банківську діяльність: закон України від 20 березня 1991 р. № 872-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-12 (втратив чинність)
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: закон України від
12 липня 2001 р. № 2664-III: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
6. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: монографія / І.А. Безклубий. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 378 с.
7. Латковська Т.А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т.А. Латковська. – Одеса, 2008. – 36 с.
Опубліковано
2020-05-12