ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ БЕЗ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА

  • Ю. Ю. Бойко
Ключові слова: відповідальність, захист, кримінально-правова охорона, медична допомога, медичне обслуговування, пацієнт, статус

Анотація

У статті проведено аналіз норм чинного законодавства, що обґрунтувало висновок про необхідність удосконалення правового регулювання кримінально-правової охорони прав і законних інтересів пацієнта. Автором обґрунтовано доцільність подолання існуючих проблем правового регулювання прав пацієнта шляхом розроблення та прийняття Закону України «Про захист прав та свобод пацієнтів», у якому варто визначити статус пацієнтів. Автором визначено необхідність передбачення кримінальної відповідальності за проведення незаконного штучного запліднення, а також здійснення медичної операції без згоди пацієнта.

Посилання

1. Відповідальність медичних працівників: Лист Міністерства юстиції України від 20 червня 2011 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0040323-11.
2. Лікарські помилки в Україні: мізерний шанс на компенсацію. URL: https://racurs.ua/ua/1167-likarski-pomylky-chomu-odni-hovaut-inshi-vypravlyaut.html.
3. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнтів. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_016.
4. Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (1994 г.). URL: http://samlib.ru/s/stonogin_s_w/europe.shtml.
5. Дргонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право / пер. Л.И. Бадь. М., 1991. 336 с.
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
Опубліковано
2019-12-20