ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «НАРКОТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ», «ПСИХОТРОПНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ» ТА «ФАЛЬСИФІКОВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»

  • О. О. Станкевич
Ключові слова: наркотичний засіб, психотропна речовина, лікарський препарат, фальсифікова- ний лікарський засіб, предмет злочину

Анотація

В статті досліджується питання про співвідношення таких понять, як «наркотичний засіб» і «психотропна речовина» як предмет злочинних дій, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України(КК України), з поняттям «фальсифіковані лікарські засоби» як препаратів, обіг яких кримиіналізовано ст. 321-1 КК України. Автором аналізується специфіка нормативно-правової регламентації ліцензійного виробництва і реалізації препаратів, які містять наркотичні та/або психотропні речовини,в контексті взаємозв’язку цього виду господарської діяльності з виробництвом та торгівлею оригінальними лікарськими засобами і обігом фальсифікованих лікарських засобів. У результаті дослідження автор приходить до висновку, що всі наркотичні лікарські засоби та/чи психотропні лікарські засоби, обіг яких дозволено на території України, можуть бути предметом фальсифікації, що відповідно спричинює проблеми з правильною кримінально-правовою кваліфікацію злочинних дій, предметом яких є фальсифіковані лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні та/або психотропні речовини, оскільки в такому випадку відсутні розмежувальні ознаки між предметом злочину, передбаченогост.307 КК України, та предметом злочину, передбаченого ст. 321-1 КК України.

Посилання

1. Руководство по психиатрии: В 2-х т. Т.2/А.С.Тиганов, А.В.Снежневский, Д.Д. Орловская и др.; Под ред. А.С. Тиганова. – М.: Медицина, 1999. – С.339.
2. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Словник-довідник для працівників правоохоронних органів / Уклад.: Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 96 с.
3. Байлов А.В., Поляков С.І. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 321-1 Кримінального кодексу України / А.В. Байлов, С.І. Поляков // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2013. – №3.- С.31-41.
Опубліковано
2020-05-12