ПОЗИТИВНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • М. С. Пузирьов
Ключові слова: позбавлення волі на певний строк, виконання покарання, концептуальна основа, кримінально-виконавча(пенитенціарна)система, зарубіжний досвід

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню пріоритетних напрямів використання позитивного зарубіжного досвіду виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у процесі реформування кримінально-виконавчої системи України.

Посилання

1. Пузирьов М.С. Пенітенціарний вектор розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань / М.С. Пузирьов // Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 7 черв. 2012 р.). Чернігівський
юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2012. – С. 256–260.
2. Богатирьов І.Г. Пенітенціарні установи України (теоретико-правове дослідження) : наукове видання (трьома мовами) / Богатирьов І.Г. – К., 2013. – 444 с.
3. Трансформація кримінально-виконавчого законодавства України (пенітенціарна доктрина) / [Богатирьов І.Г., Богатирьов А.І., Іваньков І.В., Пузирьов М.С., Царюк С.В.]. – К. : ВД «Дакор», 2014. – 156 с.
4. Act on Imprisonment (Swedish Code of Statutes 2010:610). – 17 p. [Electronic resource]. – Access mode : https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/lagar/fangelselagen-engelska.pdf
5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 лип. 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
6. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань : Закон України від 21 січ. 2010 р. № 1828-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 12. – Ст. 114.
7. Іваньков О.І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення захисту прав засуджених до позбавлення волі : дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.08 / Іваньков Олег Ігорович. – Х., 2016. – 233 с.
8. Боднар І.В. Проблемні питання діяльності органів та установ виконання покарань / І.В. Боднар, С.В. Царюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 2. – С. 34–39.
9. Тарасова М.В. Перехід до одиночного утримання засуджених як один із актуальних напрямів реформування пенітенціарної системи України / М.В. Тарасова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 3. – С. 134–136.
10. Бараш Є.Ю. Управління Державною кримінально-виконавчою службою України: адміністративно-правове дослідження : моногр. / Бараш Є.Ю. – Х. : НікаНова, 2012. – 458 с.
11. Europe // World Prison Brief data [Electronic resource]. – Access mode : http://www.prisonstudies.org/map/europe
12. Богатирьов І.Г. Криза пенітенціарної реформи в Україні: причини та шляхи їх вирішення / І.Г. Богатирьов // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 161–166.
13. Богатирьов І.Г. Доктрина пенітенціарного права України : моногр. / Богатирьов І.Г., Пузирьов М.С., Шкута О.О. – К. : ВД «Дакор», 2017. – 236 с.
Опубліковано
2020-05-12