КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • О. І. Михалік
Ключові слова: фальшивомонетництво, злочини, передбачені ст. 199 КК України, кількісно-якісні показники

Анотація

Виокремлено істотні ознаки фальшивомонетництва та визначено це поняття. Виходячи з розуміння фальшивомонетництва як негативного явища соціальної дійсності, надано його кримінологічну характеристику на підставі вивчення низки кількісно-якісних показників – рівня злочинів, передбачених ст. 199 КК України, рівня судимості, динаміки, структури, латентності, географії, «ціни».

Посилання

1. Пономарев В.Т. Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра / В.Т. Пономарев. – Донецк : Пбб ООО ПКФ «БАО», 2005. – 288 с.
2. Гирак Г. Нашествие лжегривен: как не стать жертвой фальшивомонетчиков / Г. Гирак // Аргументы и факты. – 2014. – 17 дек. (№ 51). – С. 3.
3. Лист Генеральної прокуратури України від 22 липня 2016 р. № 27/1-190 вих. 16.
4. Сингаївська І.В. Фальшивомонетництво в Україні: кримінально-правовий та кримінологічні аспекти : монографія / І.В. Сингаївська. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2010. – 358 с.
5. Судова статистика Державної судової адміністрації України про засуджених осіб у 2013–2016 рр. (Форма 7) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka.
6. Лист Національного банку України від 7 червня 2016 р. № 50-0004/48007.
7. Лист Державної фіскальної служби України від 3 червня 2016 р. № 12370/6/99-99-12-01-03-15.
8. Колодяжний М.Г. Шляхи модернізації системи запобігання злочинності в Україні / М.Г. Колодяжний // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (м. Харків, 9 груд.
2016 р.) ; за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 159–161.
9. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2013–2016 років / Управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Генеральної прокуратури України. – К., 2017.
10. Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / В.Ф. Оболенцев. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.11. Забезпечення потреб та дотримання прав внутрішньо переміщених осіб : звіт за результатами комплексного дослідження / О. Будник, С. Карелін, С. Корнилюк. – К. : Центр політичних студій та аналітики : Посольство Королівства Нідерландів в Україні, 2016. – 42 с.
Опубліковано
2020-05-12