АНАЛІЗ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • Г. В. Медвідчук
Ключові слова: адміністративно-правові відносини, Європейський суд з прав людини, рішення, публічний інтерес, право

Анотація

У статті досліджено значення рішень Європейського суду із прав людини для розуміння адміністративно-правових відносин. Проведено аналіз рішень Європейського суду із прав людини, зроблено висновки та висвітлено основні проблеми розуміння адміністративно-правових відносин в Україні.

Посилання

1. Конституція України / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду із прав людини : Закон України від 5 січня 2017 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
3. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод : Міжнародний документ від 4 листопада 1950 р.
4. Рішення Європейського суду із прав людини у справі «Вєренцов проти України» від 11 квітня 2013 р. (заява № 20372/11).
5. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : [навчальний посібник] / [Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко] ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – К. : Ваіте, 2014. – 376 с.
6. Рішення Європейського суду із прав людини у справі «Байсаков та інші проти України» від 18 лютого 2010 р. (заява № 54131/08).
Опубліковано
2020-05-12