ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОМІЩЕННЯ В ПСИХІАТРИЧНИЙ ЗАКЛАД

  • А. О. Байда
  • І. С. Комасюк
Ключові слова: незаконне поміщення в психіатричний заклад, психіатрія, відповідальність за незаконне поміщення до психіатричного закладу, презумпція психічного здоров'я

Анотація

Розглянуто питання кримінальної відповідальності за злочин, передбачений у cтатті 151 Кримінального кодексу України: незаконне поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи. Проведено аналіз кримінального законодавства в період із 1903 р., із чого випливає, що даний різновид злочину досить поширений. Не менш важливим є і той факт, що латентність незаконного поміщення в психіатричний заклад досить висока, що перешкоджає розкриттю таких злочинів.

Посилання

1. Семь кругов ада жертв психотропных препаратов. URL: http://cchr.org.ua/sem-krugov-ada-zhertv-psihotropnyih-preparatov/.
2. Марін О. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм: моногр. К.: Атіка, 2003. 224 с.
3. Уголовное уложеніе. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб.: Сенатская типографія, 1903. 144 с.
4. Андрушко А. Каральна психіатрія та проблеми кримінально-правової протидії її використанню в Радянському Союзі. Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми: матеріали ХХХІІ Міжнародної історико-правової конференції (28–31 травня 2015 р., м. Полтава). К.; Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 327–331.
5. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: моногр. / под ред. С. Иншакова. М.: Юнити-Дана, 2011. 839 с.
6. Статистична інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2013–2015 рр. // Генеральна Прокуратура України: офіційний сайт.
7. Андрушко А. Кримінально-правова протидія використанню психіатрії в немедичних цілях: порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. № 14. Т. 2. С. 71–74.
8. Волкова Н. Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти). URL: http://apdp.in.ua/v56/20.pdf.
9. Рішення Конституційного Суду України. Справа № 1–1/2016. Київ. 01.06.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16.
10. Психоневрологические интернаты Украины: заключенные без суда и следствия: доклад Гражданской комиссии по правам человека. К., 2015. С. 16.
11. Про психіатричну допомогу: Закон України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14.
12. Наука і правоохорона. URL: http://naukaipravoohorona.com/index_html_files/2014_3.pdf.
13. Кожан В. Особисті права та свободи людини: загальнотеоретичне дослідження. 2016. URL: http://lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/3679/dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_nauk_kozhana_v.v.pdf.
14. Петиция Гражданской комиссии по правам человека. URL: http://cchr.org.ua/.
Опубліковано
2019-12-20