ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  • М. А. Журба
Ключові слова: правове регулювання, фізична культура та спорт, державне управління, зарубіжний досвід, цельове програмування

Анотація

 Охарактеризовано основні нормативно-правові акти, що визначають державне регулювання сфери фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах. Визначено основні моделі та принципи конструювання управлінських та організаційних структур. Наголошено на необхідності дослідження даного виду відповідальності.

Посилання

1. Sport structures in Member States – Portugal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ее.europa. eu/sport/Іп formation/structures/b_p_en. html
2. The European sports charter [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sportdevelopmeiit.org.Uk/The_European_Sports__Charter.pdf#search–European%20sports%20charter’
3. Гуськов С.И. О современных тенденциях развития профессионального спорта в США / С.И. Гуськов // Теория и практика физической культуры. – 1993. – № 7. – С. 23-31.
4. Гуськов С.И. Профессиональный спорт / С.И. Гуськов, В.Н. Платонов, М.М. Липец, Б.Н. Юшко. – Киев : Олимпийская литература, 2000. – 391 с.
5. Дорожня карта реформ у сфері фізичної культури та спорту // Електронний ресурс: Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/3646. Жданов І. Дорожня карта реформ у сфері фізичної культури та спорту : [Електронний ресурс] / Ігор Жданов. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/16627.
7. Рожков П.А. Совершенствование экономического механизма функционирования физической культуры и спорта / П.А. Рожков. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – 254 с.
8. Тарпищев Ш.А. Некоторые проблемы управления спортом и пути их решения [Електронний ресурс] / Ш.А. Тарпищев. – Режим доступу: http://www.tarpischev.com/index.php?menu=9&sub=0&art=17/
9. Тарпищев Ш.А. Спортивная катастрофа [Електронний ресурс] / Ш.А. Тарпищев. – Режим доступу : http://www.tarpischcv.com/index.php? menu=9&sub=0&art=18.
Опубліковано
2020-05-12