ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ) ЩОДО БОРЖНИКІВ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ (САНКЦІЇ)

  • О. Є. Алексєєва
Ключові слова: виконавчі документи, порядок проведення виконавчого провадження, заходи при- мусового виконання рішень, строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, стягнення за виконавчими документами, черговість списання грошових коштів, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)

Анотація

Проблемні аспекти примусового виконання судових рішень та рішень інших
органів (посадових осіб) щодо боржників, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні
та інші обмежувальні заходи (санкції).

Посилання

1. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII (станом на
22 листопада 2018 р.) / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2019. № 2.
2. Цивільний кодекс України : від 16 січня 2003 р. № 435-IV (станом на 23 листопада 2018 р.) /
Верховна Рада України. Голос України. 2018. 12. 12.12.2018. № 237-238.
3. Про санкції : Закон України від 14 серпня 2014 р. № 1644-VII (станом на 09 листопада 2017 р.) /
Верховна Рада України. Урядовий кур’єр. 2017. 12. 19.12.2017. № 239.
4. Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 березня 2017 р. «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» :
Указ Президента України від 15 березня 2017 р. № 63/2017 / Президент України. Офіційний вісник
України. 2017. № 25 (28.03.2017). Ст. 720.20
Актуальні проблеми держави і права
5. Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 р. «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» :
Указ Президента України від 15 травня 2017 р. № 133/2017 / Президент України. Урядовий кур’єр.
2017. 05. 17.05.2017. № 89.
6. Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 березня 2018 р. «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» :
Указ Президента від 06 березня 2018 р. № 57/2018 / Президент України. Урядовий кур’єр. 2018. 03.
07.03.2018. № 46.
7. Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 р. «Про застосуван-
ня та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» :
Указ Президента України від 14 травня 2018 р. № 126/2018 / Президент України. Офіційний вісник
України. 2018. № 43 (05.06.2018). Ст. 1527.
8. Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 21 червня 2018 р. «Про
застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)» : Указ Президента України від 21 червня 2018 р. № 176/2018 / Президент України.
Голос України. 2018. 06. 23.06.2018. № 115.
9. Про забезпечення реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економіч-
них та інших обмежувальних заходів (санкцій) : Постанова Правління Національного банку України
від 01 жовтня 2015 р. № 654 (станом на 03 липня 2018 р.) / Національний банк України. Офіційний
вісник України. 2018. № 65 (28.08.2018). Ст. 2207.
10. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 02 липня 2014 р. № 228 (станом на 26 липня 2018 р.) / Кабінет Міністрів України.
Офіційний вісник України. 2018. № 62 (14.08.2018). Ст. 2145.
11. Про національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (станом на
6 грудня 2018 р.) / Верховна Рада України. Голос України. 2019. 01. 11.01.2019. № 6.
12. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України
від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV (станом на 22 вересня 2016 р.) / Верховна Рада України. Офіційний
вісник України. 2016. № 94 (06.12.2016). Ст. 3068.
13. Про банки та банківську діяльність : Закон України: від 07 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ (станом
22 листопада 2018 р.) / Верховна Рада України. Голос України. 2018. 12. 26.12.2018. № 248.
14. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (станом на 02 черв-
ня 2016 р.) // Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2016. № 51 (08.07.2016). Ст. 1799.
Опубліковано
2019-12-19