КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

  • О. В. Таволожанський
Ключові слова: рецидивна злочинність, детермінанта, криміналістичний рецидив, пенітенціарний рецидив

Анотація

Талмуд зазначає: «Тому, хто вчинив злочин двічі, він уже здається дозволеним», тому існує необхідність у більш детальному вивченні питань детермінант рецидивної злочинності. Проблема дослідження рецидивної злочинності зумовлена тим, що рівень злочинності продовжує зростати. Окрім цього, важливим питанням залишається ефективність наявних засобів запобігання цьому виду злочинності.

Посилання

1. Кримінальне право України. Загальна частина / за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – Х. : Право, 2015. – С. 284–285.
2. Даньшин И.М. Общетеоретические проблемы криминологии / И.М. Даньшин. – Х. : Прапор, 2005. – С. 77.
3. Криминология / под ред. А.И. Долговой. – М. : Изд-во НОРМА, 2003. – С. 744.
4. Криминология / под. ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М. : Юристъ, 2004. – С. 722.
5. Кримінологія (Особлива частина) / ред. В.О. Навроцький, В.П. Ємельянов, Є.В. Фесенко. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – С. 703
6. Голіна В.В. Рецидивна злочинність в Україні: причини та попередження / Голіна В.В // Вісник правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 189–196.
7. Кулик О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини в Україні: сучасні тенденції / О. Кулик // Юридична Україна. – 2013. – № 7. – С. 98–102.
8. Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання / В.С. Батирга-
реєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 80–101.
Опубліковано
2020-05-12