ЩОДО ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ПЛАТНИКІВ

  • Г. А. Петренко
Ключові слова: опадоткування, єдиний соціальний внесок, соціальне страхування

Анотація

Статтю присвячено розгляду процедури обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для окремих категорій платників цього податку, передбаченихп. п. 4, 5 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Посилання

1. Новосельська Л.І. Напрями вдосконалення системи загальнообов’язкового соціального страхування / Л.І. Новосельська, М.П. Оліярник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2006. – Вип. 16.1. – С. 438–440.
2. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
3. Козир Т.М. Реформування єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи / Т.М. Козир, І.С. Тиванюк // Академічний огляд. – 2015. – № 1(46). – С. 53–60.
Опубліковано
2020-05-12