Критика принципу розділення влади на прикладі Конституції України

  • Б. А. Барабаш
Ключові слова: принцип розділення влади, конституція, європейське право, організація влади

Анотація

У статті критично розглянуто роль та значення конституції України, її сильні та слабкі сторони.
Робиться спроба визначити основні параметри конституційно-правового регулювання системи розді-
лення влади на багатьох прикладах конституцій різних країн.

Посилання

1. Robert S. Lorch State and local politics. Prentice-Hall, 1992. p. 17.
2. Сучасний конституціоналізм : досвід нових демократій. Матеріали I засідання Україно-
Польського Клубу Конституціоналістів. Київ-Львів : Юриспруденція, 2008. С. 9.
Опубліковано
2019-12-19