ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

  • Л. Я. Гончар
Ключові слова: організаційно-правовий аспект, розвиток, органи адміністративної юрисдикції, незалежність

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та законодавства України досліджено, яким чином відбувався розвиток адміністративних судів у незалежній Україні. Доведено, що розвиток адміністративних судів в Україні після здобуття нею незалежності відбувався протягом декількох історичних етапів. Наголошено, що сьогодні не можна стверджувати, що реформування судової влади, системи судоустрою, у тому числі розвиток адміністративних судів, завершено, адже Україні доведеться зробити ще багато кроків на шляху формування правової та демократичної держави.

Посилання

1. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради УРСР : від 24 серп. 1991 р. № 1427-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
2. Про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради України від 11 жовт. 1991 р. № 1660-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 48. – Ст. 663.
3. Про арбітражний суд : Закон УРСР від 4 черв. 1991 р. № 1142-ХII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 36. – Ст. 469.
4. Арбітражний процесуальний кодекс України : Закон України від 6 лист. 1991 р. № 1798-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 56.
5. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1618-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1501-06.
6. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні : постанова Верховної Ради України від 28 квіт. 1992 р. № 2296-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 426.
7. Про статус суддів : Закон України від 15 груд. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 57.
8. Конституція України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141
9. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810/98 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 32.
10. Про судоустрій : Закон України від 7 лют. 2002 р. № 3018-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 41–42. – Ст. 180.
11. Адміністративний процесуальний кодекс України : проект закону України від 9 лип. 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=12720&pf35401=22537.
12. Пояснювальна записка до проекту Адміністративного процесуального кодексу України від 9 лип. 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=12720&pf35401=22667.
13. Адміністративний процесуальний кодекс України : проект закону України від 27 трав. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=12720&pf35401=35640.
14. Пояснювальна записка до проекту Адміністративного процесуального кодексу України від 27 трав. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=12720&pf35401=35727.
15. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
16. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
17. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 2 черв. 2016 р. № 1401-VIII // Офіційний вісник України. – 2016. – № 51. – Ст. 1799
18. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII // Офіційний вісник України. – 2016. – № 56
Опубліковано
2020-05-10