ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІЛЬГОВОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ДІЇ

  • К. М. Васьковська
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, пільгове житлове кредитування молоді, держава, суспільні відносини, суб'єктивне право

Анотація

У статті розглянуто поняття «адміністративно-правове регулювання» та «механізм адміністративно-правового регулювання». Проаналізовано сутність такої правової категорії, як «адміністративно-правове регулювання державного молодіжного кредитування молоді в Україні», та визначено стадії механізму його дії. Підготовлено відповідні висновки та пропозиції із цього питання.

Посилання

1. Ніщимна С.О. Правове регулювання державного кредитування : автореф. дис. … к. ю. н. : спец. 12.00.07 / С.О. Ніщимна / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.
2. Німко О.Б. Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування: автореф. дис. ... к. ю. н. : спец. 12.00.07 / О.Б. Німко / Національний аграрний університет. – К., 2008. –19 с.
3. Пєтков С.В. Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної влади в Україні [Електронний ресурс] / С.В. Пєтков // Юридичний журнал. – 2009. – № 4. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3183.
4. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади / О.Ф. Андрійко. – К., 1999. – 45 с.
5. Джафарова М.В. Поняття та елементи адміністративно-процесуального механізму / М.В. Джафарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 2. – Том 2. – С. 121–125.
6. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України : курс лекцій / Т.О. Коломоєць / Модуль І. Загальна частина. Лекція №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1349545-2-administrativne-pravo-ukrainikurs-lekciy-avtor-kolomo-c-dyun-profesor-zaluzheniy-yurist-ukraini-modulzagalna.php.
7. Пасенюк О. До питання природи суб’єктивного публічного права / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України. – 2008. – № 8. – С. 58–63.
8. Данильян О.Г. Філософія права / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов ; за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. – Харків : Право, 2009. – 208 с.
9. Михайловский И.В. Очерки философии права / И.В. Михайловский. – Томск : Изд-во книжного магазина в городе Посохина, 1914. – 604 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/.
10. Колодій А.М. Правознавство / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2009. – 792 с.
Опубліковано
2020-05-10