АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

  • Н. М. Варенья
Ключові слова: антитерористична операція, суспільство, тероризм, свобода, Україна

Анотація

У статті визначено антитерористичну операцію як необхідний засіб забезпечення безпеки суспільства в Україні та наголошено, що антитерористична операція посідає чільне місце в системі забезпечення прав і свобод людини, яка забезпечується легітимною боротьбою з тероризмом. Також виділено принципову проблему під час розроблення й запровадження заходів антитерористичної діяльності,зокрема планування конкретних дій та проведення АТО, – необхідність дотримання демократичних норм і збереження конституційно гарантованих свобод громадян.

Посилання

1. Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) / В. Антипенко // Право України. – 1999. – № 2. – С. 93.
2. Багрій-Шахматов Л.В. Співвідношення організованої злочинності і тероризму / Л.В. Багрій-Шахматов // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Вип. 8. – О. : Юридична література, 2000. – С. 34.
3. Бова А.А. Транснаціональна організована злочинність // Тероризм і боротьба з ним / Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – К., 2000. – Т. 19. – С. 227–235.
4. Бондаренко Н.А. Уголовная ответственность за терроризм / Н.А. Бондаренко // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 8. – О. : Юридична література, 2000. – С. 87.
5. Бутейко А. Національна безпека України та міжнародне співробітництво в сфері боротьби з тероризмом / А. Бутейко // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. – 2006. – № 6. – С. 11–12.
6. Гуцал А. Тероризм как системная сила мировой дезинтеграции / А. Гуцал // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. – 2006. – № 6. – С. 18–20.
7. Грищук В.К. Тероризм: проблема поняття / В.К. Грищук // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 8. – О. : Юридична література, 2000. – С.46.
8. Дрёмина Н.А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н.А. Дрёмина // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 8. – О. : Юридична література, 2000. – С. 104.
9. Демиденко В.Е. Можливості чинного законодавства України з запобігання тероризму і боротьби з ним / В.Е. Демиденко // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 8. – О. : Юридична література, 2000. – С. 208.
10. Картавцев В. Роль і місце громадських організацій у боротьбі з тероризмом / В. Картавцев // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. – 2006. – № 6. – С. 16–18.
11. Крутов В. Методологічні підходи до підвищення ефективності боротьби з тероризмом в Україні / В. Крутов // Тероризм і боротьба з ним / Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. – К., 2000. – Т. 19. – С. 138.12. Коржанський М. Що переслідує терор? / М. Коржанський, В. Щупаківський // Юридичний вісник. – 1996. – № 13. – С. 3.
13. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – Ст. 85.
14. Костенко О.М. Проблема сучасної цивілізації (в українському контексті) : [монографія] / О.М. Костенко. – Черкаси : СУЕМ, 2008. – 112 с.
15. Крутов В. Необхідність формування нових підходів системної протидії міжнародному тероризму / В. Крутов // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. – 2006. – № 6. – С. 6–8.
16. Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України / В.А. Ліпкан. – К., 2000. – 184 с.
17. Ліпкан В.А. Проблемні питання співвідношення організованої злочинності і тероризму /
В.А. Ліпкан // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – С. 81.
18. Ліпкан В.А. Захист національної безпеки України органами внутрішніх справ від тероризму /
В.А. Ліпкан. – К., 2000. – С. 173.
19. Ліпкан В.А. Щодо поняття тероризму / В.А. Ліпкан // Право України. – 2000. – № 7. –
С. 66–69.
20. Литвиненко В.І. Організована злочинність і тероризм / В.І. Литвиненко, А.А. Бова //
Тероризм і боротьба з ним / Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам
центральної та місцевої виконавчої влади. – К., 2000. – Т. 19. – С. 92–117.
21. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
22. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-ІV //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
Опубліковано
2020-05-10