ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ФАКТОРУ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

  • І. Г. Бичков
Ключові слова: конституційна юрисдикція, демократична держава, монархія, республіка, право

Анотація

Стаття присвячена висвітленню історичних закономірностей розвитку конституційної юрисдикції як фактору оптимізації механізмів влади в процесі становлення феномену демократичної держави, інституційних механізмів зв’язку права та демократії

Посилання

1. Duez P. Le controle juridictionnel de la constitutionnalite des lois en France / P. Duez // «Melanges Maurice Hauriou». – Paris, Sirey. – 1929. – № 13. – 832 p.
2. Holdsworth W. A History of English law / W. Holdsworth. – London : Methuen, 1971. – Vol. II. – 661 p.
3. Бернам У. Правовая система США / У. Бернам. – М. : Новая юстиция, 2006. – 1216 с.
4. Бузескул В.П. История афинской демократии / В.П. Бузескул. – М. : Гуманитарная Академия, 2003. – 480 с.
5. Дябло В.К. Судебная охрана конституций. В буржуазных государствах и в Союзе ССР / В.К. Дябло. – М. : Юридическое изд-во НКЮ РСФСР, 1928 – 118 с.
6. Еллинек Г. Конституции, их история и значение в современном праве / Г. Еллинек. – Санкт-Петербург : Голос, 1906. – 48 с.
7. Козакевич О. Конституційний суд Австрії: факти / О. Козакевич // Юридичний вісник України. – 2002. – № 10.– С. 12.
8. Мироненко О. Джерела визрівання ідеї конституційної юстиції в Україні «Провансальського періоду»: світовий досвід, народолюбство, проекти юридичних конституцій (перша половина ХІХ століття) / О. Мироненко // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 89–101.
9. Мироненко О. Світова конституційна юстиція у міжвоєнний період. Європа: ухвалення американської моделі / О. Мироненко // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 86–103.
10. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания / П.И. Новгородцев. – М. : Наука, 1996. – 269 с.
11. Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталистических государствах / М.А. Нудель. – М. : Юридическая литература, 1968. – 224 с.
12. Петтигру Р. Торжествующая плутократия / Р. Петтигру. – М. : Изд-во «Московский рабочий», 1922. – 392 с.
13. Токвіль А. Про демократію в Америці / А. Токвіль. – К.: «Всесвіт», 1999. – 96 с.
14. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : у 2 т. / За ред. чл.-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка. – К. : ІнЮре. – 1998. – Т. 2. – 607 с.
15. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. – К. : Український центр правничих студій, 2001. – 302 с.
Опубліковано
2020-05-10