ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОБІЛЬНОГО СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (ІМСО)

  • А. Г. Шкребтієнко
Ключові слова: безпека мореплавства, супутниковий зв’язок, ІМСО, ІНМАРСАТ, ГМЗЛБ, громадські служби зв’язку

Анотація

Шкребтієнко А. Г. Правова природа Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язкут (ІМСО). – Стаття.
Питання забезпечення безпеки мореплавства є однією із важливіших для міжнародного співтовариства. З періоду виникнення та ефективного використання супутникового зв’язку й збільшення
рівня пасажиропотоку морськими шляхами активно приділяється увага до діяльності, функціонування, а також правового статусу Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язку (ІМСО),
яка ефективно поєднує технічні стандарти із використання супутникового зв’язку та правові засоби, необхідні для забезпечення безпеки мореплавства. У статті досліджено питання правової природи
Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язку (ІМСО). Визначено ціль організації ІМСО, яка полягає у гарантії забезпечення кожним постачальником служб морського рухомого супутникового зв’язку для Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства (ГМЗЛБ). Визначено, що метою ІМСО є нагляд за виконанням приватною компанією LTD
«ІНМАРСАТ» зобов’язань, що полягають, зокрема, в забезпеченні доступності супутникового зв’язку для охорони людського життя на морі. З’ясовано, що ІМСО складається з таких структурних одиниць,
як Асамблея Сторін, яка збирається кожні два роки; Консультативний комітет (до складу якого входить приблизно одна третина держав-членів, які призначаються Асамблеєю кожні два роки), який
збирається на регулярній основі, принаймні двічі на рік; і Директорат, який очолює Генеральний директор, який є головним виконавчим директором і законним представником Організації. Охарактеризовано функції та особливості здійснення функцій структурними органами Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язку (ІМСО).У роботі визначено, що ІМСО має статус міжнародної міжурядової організації, яка охоплює широке коло питань в сфері забезпечення космічного сегменту для пошуку та рятування на морі, здійснює нагляд за громадськими службами зв’язку, включаючи
систему безпеки на морі в рамках ГМЗЛБ, ефективно надає послуги супутникового зв’язку, що здійснюється зокрема за використання супутників приватної компанії LTD «ІНМАРСАТ».

Посилання

1. Інформація про діяльність міжнародних міжурядових та неурядових організацій, що має відношення до космічного права. Комітет із використання космічного простору у мирних цілях. Генеральна
Асамблея ООН. С. 1–9. URL: https://www.unoosa.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_L278Add1R.pdf (дата
звернення: 10.02.2022).
2. Конвенція про Міжнародну організацію мобільного супутникового зв’язку (ІМСО) 2006 р. URL:
https://imso.org/wp-content/uploads/2019/08/R.IMSO-CONVENTION.pdf (дата звернення: 10.02.2022).
3. Резолюція ІМО A.1001(25) «Критерії забезпечення систем мобільного супутникового зв’язку
у глобальній морській системі зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства (ГМЗЛБ)» 2007 року. URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/
IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1001(25).pdf (дата звернення: 10.02.2022).
4. Sagar, D. Privatization of the International Satellite Organizations. Ibid. 1999. P. 501–509.
5. The official web-site INMARSAT. URL: https://www.inmarsat.com/ (дата звернення: 15.02.2022).
6. Public Services Agreement Between the International Mobile Satellite Organization and INMARSAT.
URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jVDAJEaH4BgJ:https://imso.org/wpcontent/uploads/2019/08/E.Public-Services-Agreement.pdf+&cd=1&hl=en &ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 15.02.2022)
Опубліковано
2022-04-20