ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

  • Н. М. Чабаненко
Ключові слова: сільскогосподарська продукція, ціни, ринок сільськогосподарської продукції, харчові продукти, державний контроль

Анотація

Проаналізовано проблеми визначення форм, методів контрольної діяльності органів публічної адміністрації в Україні у сфері забезпечення державного контролю за цінами на сільськогосподарську продукцію.

Посилання

1. Прядко Д. Ринкова ціна в законодавстві України / Д. Прядко // Юридичний журнал. – 2003. – № 8 (14). – С. 32–33.
2. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 19-20. – Ст. 190.
3. Ефименко Я.А. Использование монетарных мер и государственного регулирования при переходе к рыночной экономике в Украине / Я.А. Ефименко // Вісник Донецького університету. – Сер. В : Економіка і право. – 1999. – Вип. 2. – С. 169–174.
4. Шевердіна О.В. Проблеми вдосконалення законодавства про ціни та ціноутворення в Україні / О.В. Шевердіна // Проблеми законності. – 2006. – Вип.. 78. – С. 92–97.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 114.
6. Питання реалізації державної політики з контролю за цінами: Указ Президента України від 30.03.2012 № 236/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 26. – стор. 30. – стаття 969.
7. Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24. – том 1. – стор. 51. – стаття 1161.
Опубліковано
2020-05-09