ГАРАНТІЇ ПРИТЯГНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ТА ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Є. В. Крук
Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, корупція, корупційне правопорушення, гарантії, відшкодування шкоди

Анотація

Крук Є. В. Гарантії притягнення суб’єктів вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення до цивільно-правової відповідальності. – Стаття. У статті досліджено питання ефективності механізму відшкодування шкоди, спричиненої вчиненням корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення. Визначено, що його результативність залежить від багатьох факторів, а саме: вчинення корупційних правопорушень не обмежується якимось єдиним способом, досить часто воно пов’язано із вчиненням інших правопорушень, спрямованих на приховання наслідків корупційного діяння. Як правило, реалізувати такі дії у межах юрисдикції однієї країни неможливо, а тому і корупція і подолання її наслідків майже завжди виходить за межі однієї країни. Саме тому у статті зроблено висновок, що невідворотність цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення забезпечується системою гарантій. У статті автором запропоновано визначення гарантій як передбачених нормами законодавства або існуючих в державному механізмі способів, засобів та методів забезпечення відшкодування шкоди та збитків особою, що вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, а також діяльності спеціальних суб’єктів – гарантів. Автором запропоновано класифікацію гарантій притягнення суб’єктів вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення до цивільно-правової відповідальності на юридичні гарантії, як в свою чергу поділяються на гарантії національного та міжнародного рівня, та неюридичні гарантій, які поділяються на політичні, економічні, соціальні. До гарантів притягнення суб’єктів вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень до цивільно-правової відповідальності, автор відносить органи антикорупційної інфраструктури, а саме – Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Вищий антикорупційний суд, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, а також Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, суди, прокуратуру, правоохоронні органи, державну виконавчу службу, засоби масової інформації. У статті виділено також особливу роль держави серед гарантів невідворотності цивільно-правової відповідальності.

Посилання

1. Борисова В. І., Буяджи Г. В., Ватрас В. А., Великанова М. М. та ін. Рекодифікація цивільного
законодавства України: виклики часу. Одеса : Гельветика, 2021. 690 с.
2. Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : автореф.
дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 37 с.
3. Плачкова Д. Ф. Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним
законодавством : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 19 с.
4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n710 (дата звернення: 01.09.2020 року).
5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10. 2003 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення: 01.09.2020 року).
6. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/994_102#top (дата звернення: 01.11.2020 року).
7. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою
від 29.11.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_114#Text (дата звернення:
01.11.2020 року).
8. Мельник M. I. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення
законодавства. Київ : Парлам. вид-во, 2000. 256 с.
9. Шевченко Я. Н. Понятие и механизм гражданско-правовой ответственности. Повышение
роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций /
отв. ред. : Собчак А. А., Шевченко Я. Н. Київ : Наукова думка, 1988. С. 6–58.
Опубліковано
2022-04-20