ПЕРЕКАЗ КОШТІВ ЯК ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

  • О. Є. Картамишева
  • А. І. Сирота
Ключові слова: грошовий переказ, платіжна і фінансова послуги, фінансова операція

Анотація

Картамишева О. Є., Сирота А. І. Переказ коштів як фінансова послуга. – Стаття. У даній статті досліджується сутність поняття «переказ коштів», яке не надав Закон України «Про платіжні послуги», прийнятий Верховною Радою України 30 червня 2021 року, а тільки розширив це поняття до платіжної операції. Така невизначеність, на думку фахівців Національного банку України, може мати несприятливі наслідки для відносин, які виникають при наданні фінансових послуг. В результаті дослідження автори дійшли висновків, що платіж – це елемент грошового зобов’язання, акт виконання обов’язку передачі боржником грошової суми кредитору з метою розрахунку. Причому до грошових зобов’язань відносяться не тільки зобов’язання за цивільними договорами, а й зобов’язання, що мають публічно-правовий (обов’язковий) характер (сплата податків, зборів тощо). Платіжна послуга, до якої законодавець відніс і грошовий переказ, є різновидом фінансових послуг, оскільки у даному випадку предметом цих правовідносин, фінансовим активом, виступають гроші. Складовою платіжної послуги виступає фінансова операція, платіжна послуга може може охоплювати декілька фінансових операцій. Автори звернули увагу на те, що грошові перекази можуть і не мати ніякого відношення до платежів, як погашення грошових зобов’язаннь, а мають на меті інші цілі – головним чином, соціально-економічні, інвестиційні, благодійні тощо. Тобто, не можна обмежувати поняття «грошовий переказ» тільки платежом як елементом грошового зобов’язання, оскільки перекази коштів мають на меті не тільки погашення грошових зобов’язань, а й мають на меті інші цілі. Тому автори вважають, що переказ коштів потрібно визначати не як платіжну, а як фінансову послугу, яка охоплює своїм поняттям і платіжну послугу. На думку авторів, грошовий переказ є фінансовою послугою, заснованої на договорі між отримувачем і надавачем фінансової послуги, і яка складається з фінансових операцій, здійснюваних визначених законом надавачем фінансових послуг по забезпеченню переміщення (руху) коштів між споживачем цієї послуги (ініціатором переказу) і отримувачем коштів (бенефіціаром) на користь якого зараховуються кошти або видаються йому у готівковій формі з метою забезпечення потреб (інтересів) суб’єктів цих правовідносин.

Посилання

1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р.
№ 2346-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text (дата
звернення: 17.11.2021).
2. Про платіжні послуги: Закон України від 30 червня 2021 р. № 1591-IX / Верховна Рада України.
ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-IX#Text (дата звернення: 20.01.2022).
3. Новіков В., Кармазин Р. Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів
небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення. Вісник НБУ. 2013. № 10(212). С. 3–9.
4. Шпильовий В. А. Підходи до класифікації банківських послуг. Економiка та держава. 2016.
№ 1. С. 27–30.
5. Словник.ua. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=платіж (дата звернення: 03.12.2021).
6. Клименко С. В., Джусенко С. С. Нормативно-правові підстави визначення та виконання грошових зобов’язань. Право і суспільство. 2016. № 3. Ч. 2. С. 44–49.
7. Войтенко О. М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2014.
№ 8. С. 233–236.
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III / Верховна
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення: 04.01.2022).
9. Колодізева С. О. Визначення поняття «банківська послуга» за системним підходом. Бізнес
Інформ. 2013. № 2. С. 268–272.
10. Шиманська К. В. Процесний підхід до ідентифікації грошових переказів мігрантів в умовах дії
інституційних факторів. Економiка та держава. 2017. № 2. С. 69–72.
11. Гайдуцький А. П. Гносеологія ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу. Економiка та держава. 2009. № 2. С. 10–14.
12. Про поштовий зв’язок : Закон України від 4 жовтня 2001 р. № 2759-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text (дата звернення: 28.01.2022).
Опубліковано
2022-04-20