МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ ДЕРЖАВ СВІТУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

  • С. С. Савчук
Ключові слова: : міжнародне співробітництво в банківській сфері, Банк міжнародних розрахунків, Ліга Націй, право міжнародних організацій, міжнародне банківське право

Анотація

Стаття присвячена становленню міжнародно-правового міжвідомчого співробітництва між центральними банками держав світу в першій половині ХХ ст. Досліджуються передумови створення Банку міжнародних розрахунків в 1930 р., а також особливості співробітництва в банківській сфері в рамках Ліги Націй.

Посилання

1. Viotti P. R. The Dollar and National Security: The Monetary Component of Hard Power. – Stanford: Stanford University Press, 2014. – 248 p.
2. Финансовая энциклопедия. / Под общей редакцией Сокольникова Г. Я., Боголепова Д. П., Буковецкого А. И., Деревенко Н. Н. и др. – Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1927. – 1147 с.
3. Offer A., Söderberg G. The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn. – Princeton: Princeton University Press, 2016. – 344 p.
4. Sayers R. S. The Bank of England 1891-1944. – Cambridge: Cambridge University Press, 1976. – 1120 p.
5. Clarke S. Central Bank Cooperation: 1924-1931. – New York: Federal Reserve Bank of New York, 1967. – 234 p.
6. История дипломатии: В 5 т. Т. 3. / Под ред. Громыко А. А. и др. – М.: Издательство политической литературы, 1965. – 834 c.
7. Toniolo G., Clement P. Central Bank Cooperation at the Bank for International Settlements, 1930-1973. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 729 p.
8. Bank of International Settlements: History – Overview. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bis.org/about/history.htm?m=1%7C4.
9. Singleton J. Central Banking in the Twentieth Century. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 337 p.
10. Колісніченко К. С. Досвід міжнародного співробітництва та міжнародно-правового регулювання економічних питань в рамках Ліги Націй. // Вісник академії адвокатури України. – 2010. – № 3(19). – С. 162-169.
11. Borio C., Toniolo G. One Hundred and Thirty Years of Central Bank Cooperation: A BIS Perspective. // BIS Working Papers. – 2006. – No. 197. – 36 p.
Опубліковано
2020-05-09