ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ САНКЦІЙ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

  • А. А. Радчук
Ключові слова: адміністративний суд, адміністративна справа, суб’єкт владних повноважень, застосування санкцій

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей порядку розгляду і вирішення справ про застосування адміністративними судами санкцій за зверненнями суб’єктів владних повноважень. Зокрема розглядаються процесуальні конструкції застосування заходів реагування щодо державного нагляду(контролю), заходів юридичної відповідальності у вигляді дострокового позбавлення повноважень народного депутата України, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, штрафних та інших санкцій. Зроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання застосування адміністративними судами окремих видів санкцій за зверненнями суб’єктів владних повноважень.

 

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України, 2005 р. – № 35, / 35–36, 37 /, ст. 446
2. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. N 877–V // Відомості Верховної Ради України, 2007. – №29. – ст.389
3. Черникова А. О. Диференціація процесуальної форми адміністративного судочинства України // А.О. Чернікова Автореф. дис. канд.юр.наук 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ
України. – Київ, 2017.- 21с.
4. Про державні лотереї в Україні : Закон України від 6 верес. 2012 р. № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369.
5. Про заборону грального бізнесу в Україні : Закон України від 15 травня 2009 р. № 1334-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – Ст. 536.
Опубліковано
2020-05-09