СКАСУВАННЯ ЗАБОРОНИ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ВИДІЛЕНИХ У НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

  • І. А. Заплітна
Ключові слова: земельна ділянка, пай, сільськогосподарське призначення, відчуження, нормативна грошова оцінка

Анотація

Заплітна І. А. Скасування заборони на відчуження земельних ділянок, виділених у натурі (на
місцевості) власниками земельних часток (паїв): проблеми й перспективи. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню проблем і перспектив запровадження ринку земель після ска-
сування заборони на відчуження земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власниками
земельних часток (паїв).
У роботі розкрито історичні передумови паювання земель, розглянуто їх законодавче забезпе-
чення. Наведено завдання земельної реформи, яким був перерозподіл земель з одночасним наданням
їх у довічне успадковуване володіння громадянам, постійне володіння колгоспам, радгоспам, іншим
підприємствам, установам та організаціям, а також у користування з метою створення умов для рів-
ноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки,
раціонального використання та охорони земель.
Визначено, що більшість колишніх колгоспників не хотіли бути фермерами, оскільки не мали
сільськогосподарської техніки й інших необхідних засобів, окрім цього, звикли бути найманими
працівниками в сільськогосподарському підприємстві й отримувати зарплату, що призвело до пев-
них проблем, які зводилися до того, що земельні частки не виділені, не консолідовані, не оформ-
лені. Для того, щоб не робити їх об’єктом обігу, було вирішено накласти заборону на їх відчуження,
яка з прийняттям чинного й натепер Земельного кодексу розширилась ще й на виділені в земельні
ділянки паї.
Проаналізовано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», прийняттям якого покладено край сис-
тематичним продовженням мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Відзначено пози-
тивні аспекти таких застережень, як поетапність запровадження ринку земель, кількісного обме-
ження, нижньої межі вартісного еквівалента, що не може бути меншою від нормативної грошової
оцінки.
Разом із цим визначено проблемою те, що відсутність імперативної норми про припинення дого-
вору оренди в разі відмови орендаря від придбання такої земельної ділянки за вартістю, яка не може
бути нижчою від експертної оцінки, негативно вплине на формування її ціни й фактично зробить влас-
ника заручником орендаря земельної ділянки.
Ключові слова: земельна ділянка, пай, сільськогосподарське призначення, відчуження, норма-
тивна грошова оцінка.

Опубліковано
2021-10-12