Призначення покарання особі, яка в період іспитового строку вчинила нове кримінальне правопорушення (ч. 3 ст. 78 КК України)

  • А. І. Сосонська
Ключові слова: покарання, звільнення, випробування, іспитовий строк, сукупність вироків, невідбута частина покарання

Анотація

У статті висвітлено умови, за яких особі, яка вчинила кримінальне правопорушення упродовж іспитового строку, може бути призначено покарання на підставі ст. ст. 71, 72 КК України. Розглянуто порядок призначення покарання за сукупністю вироків особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням. Наведено точки зору науковців щодо можливості призначення нового покарання в порядку ст. 71 КК України особі, обвинувальний вирок відносно якої не набрав законної сили. Проаналізовано положення ч. 1 ст. 71 КК, відповідно до якої призначення покарання за сукупністю вироків можливе за умови вчинення кримінального правопорушення під час іспитового строку чи невідбутого покарання, у відповідності до вимог статті 62 Конституції України, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Наведено практику Європейського суду із прав людини щодо визначення принципу «презумпції невинуватості» та застосування у вітчизняному законодавстві. У взаємозв’язку із цим висловлено думку, що якщо на момент засудження особи за нове кримінальне правопорушення, вчинене нею після постановлення попереднього вироку, набрання ним законної сили буде призупинено внаслідок апеляційного оскарження і остаточне судове рішення судом апеляційної інстанції прийняте не буде, застосування ч. 1 ст. 71 КК України суперечитиме положенням статті 62 Конституції України та практиці Європейського суду із прав людини. У статті звернуто увагу на невідповідність змісту правових норм КК і КПК, які визначають початок відбування іспитового строку за статтею 75 КК України та початок набрання вироком законної сили. Проаналізовано поняття «самостійне виконання покарань» у випадку призначення остаточного покарання за статтями 71, 72 КК України. Досліджено судову практику з наведених питань, запропоновано змінити диспозицію частини 1 статті 75 КК України і визначити однією з умов призначення покарання за сукупністю вироків – набрання законної сили попереднім вироком суду.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квіт.2001 р. № 2341-14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 20.12.2020).
2. Білоконев В.М. Призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків (судова практика). Запоріжжя : Глазунов С.О., 2009. 225 с.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text (дата звернення: 20.12.2020).
4. Мартинишин Г.Р. Пропозиції щодо вдосконалення правил призначення покарання за сукупністю вироків. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 242–247.
5. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жов. 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03 (дата звернення: 20.12.2020).
6. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11 лип.2013 р. № 1129-15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 20.12.2020).
7. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины : монография. Харьков : Нац. юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого, 2000. 124 c.
8. Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі ВС у справі № 202/1154/17 від 23.10.2018. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77507691 (дата звернення: 20.12.2020).
9. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання : монографія. Харків : Націон. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2008. 336 с.
10. Дело «Аллене де Рибермон (ALLENET DE RIBEMONT) против ФРАНЦИИ», постановление суда от 10 февраля 1995 г. URL: https://cedem.org.ua/library/sprava-alene-de-ribemon-proty-frantsiyi (дата звернення: 20.12.2020).
Опубліковано
2021-08-09