Особливості правового регулювання заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства

  • В. І. Палько
Ключові слова: неврегульована міграція, правове регулювання, підстави для заборона в’їзду, іноземці, особи без громадянства, строки заборони, видворення

Анотація

Метою статті є розкриття змісту правового регулювання заборони в’їзду іноземців та осіб без громадян в Україну, повернення або видворення їх за межі держави у зв’язку з наявними підставами, що передбачені в законодавстві України.

У статті наголошується, що неврегульована (незаконна) міграція є однією з головних проблем для України. Тому питання ефективності застосування правових підстав заборони в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку та боротьби з організованою злочинністю; охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.

Досліджуються також актуальні проблеми затримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску через державний кордон України, та повернення їх у державу, з якої вони прибули, або в державу, яка видала їм паспортний документ. Розглядаються правові підстави прийняття компетентними органами рішень про заборону в’їзду іноземців та осіб без громадянства та строки заборони в’їзду.

Аналіз правового регулювання заборони в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну дають змогу зробити висновки про стан реалізації нормативно-правових актів, виявити прогалини в діяльності Державної міграційної служби України, Служби безпеки України, органів охорони державного кордону, як наслідок – запропонувати вирішення наявних проблем.

У статті аналізуються статистичні дані Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України про заборону в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства.

Акцентується увага щодо заборони примусового повернення чи примусового видворення або видачі чи передачі іноземця та особи без громадянства. Тим більше, якщо йдеться про їх повернення у країну громадянства або постійного чи тимчасового проживання, де їхньому життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань. Розглядаються питання оскарження прийнятих рішень про заборону в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну.

Посилання

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. № 30. 1996. Ст. 141.
2. Про прикордонний контроль : Закон України від 5 листопада 2009 року № 1710-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 6. Ст. 46.
3. Закон України «Про державний кордон України». Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2. Ст. 5.
4. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 р. № 661-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 27. Ст. 208.
5. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року. Офіційний вісник України. 2011. № 83. Ст. 3014.
6. Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.12.2011 № 946. Офіційний вісник України. 2012. № 1, том 2. Ст. 43.
7. Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 29 січня 2021 року № 31. Офіційний вісник України. 2021. № 26. Ст. 1299.
8. Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 № 1235. Офіційний вісник України. 2014. № 9. Ст. 289.
9. Підсумки діяльності Державної прикордонної служби України за 2020 рік. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/Pidsumki-za-2020-rik/ (дата звернення: 24.05.2021 р.).
10. Статистичні дані Державної міграційної служби України за 2019–2021 роки. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani.html (дата звернення: 24.05.2021).
11. Мальський М.М. Правове регулювання транснаціонального виконавчого процесу: заборона в’їзду й видворення іноземців та осіб без громадянства. Jurnalul Jurįdic National: Teorie şi Practică. 2015. № 5(5). С. 122–126. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/5/part_1/25.pdf (дата звернення: 10.05.2021).
Опубліковано
2021-08-09