Проблеми вдосконалення правового регулювання процедури проведення обшуку слідчим, дізнавачем, прокурором

  • С. В. Давиденко
  • Д. О. Мавдрик
Ключові слова: слідчі дії, обшук, слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, обшук особи

Анотація

У статті досліджені окремі проблеми нормативно-правового регулювання процедури проведення обшуку як різновиду слідчих дій під час досудового розслідування, що найчастіше виникають у правозастосовній практиці, в контексті потенційної гармонізації вітчизняного кримінального процесуального законодавства з європейськими стандартами у сфері захисту прав і свобод людини, що свідчить про актуальність даного дослідження.

У представленій науковій роботі детально проаналізовані положення вказаного правового інституту, присвячені суб’єктному складу осіб, уповноважених на проведення обшуку (як одного з основних способів збирання необхідної доказової інформації) під час досудового розслідування, а також відповідні прецеденти Європейського суду з прав людини із заданої тематики. На підставі ґрунтовного вивчення кримінального процесуального законодавства України та наявної судової практики з’ясовані критерії розмежування таких слідчих дій як огляд і обшук, та наголошено на неприпустимості проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи під видом огляду (в тому числі огляду місця події).

Інтегральною частиною роботи є характеристика правових підстав та особливостей процесуального порядку проведення обшуку особи в контексті дотримання такої засади кримінального провадження, як забезпечення права свободу та особисту недоторканність. У ході наукового дослідження помітний акцент зроблено на конституційному праві особи (в житлі або іншому володінні якої проводиться обшук) на професійну правничу допомогу, а також на специфічному алгоритмі його роз’яснення та реалізації.

Сформульовані у статті пропозиції спрямовані на вдосконалення окреслених положень чинного кримінального процесуального законодавства України в частині правового регулювання процедури проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи, а також обшуку певної особи, яка перебуває у відповідному приміщенні під час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Надані обґрунтовані рекомендації щодо оптимального застосування окремих норм національного законодавства, які свідчать про практичне значення результатів проведеного дослідження.

Посилання

1. Черняк Н.П. Особливості проведення обшуку за кримінальним процесуальним законодавством України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4(97). С. 148–152.
2. Справа «Класс та інші проти Німеччини» (Case of Klass and Others v. Germany) від 6 вересня 1978 року : Рішення Європейського суду з прав людини URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093#Text (дата звернення: 25.04.2021 р.).
3. Судова справа № 466/896/17 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29.01.2019 року URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79601140 (дата звернення: 25.04.2021 р.).
4. Комарова М.В. Правові та організаційні засади обшуку у кримінальному провадженні : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Марта Василівна Комарова. Київ, 2019. 256 с.
5. Судова справа № 441/1659/15-к : Постанова Верховного Суду України від 30.11.2017 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/70764889# (дата звернення: 25.04.2021 р.).
6. Судова справа № 727/8945/17 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.03.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96071404?fbclid=IwAR2qKOWnmH4ee-KKkWUBEHRdiRz6Svjm4lyBAoajZyI6E1ST7FNYYy3nw-M (дата звернення: 25.04.2021 р.).
7. Судова справа 263/10353/16-к : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17.02.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95042547?fbclid=IwAR06Pvm2r0FeMgPcBumI-om2wavDSA3YhJlr2GliiGaHVyls4i8q7Y0VcAw (дата звернення: 25.04.2021 р.).
8. Судова справа № 585/2968/17 : Ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 03.12.2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93321091 (дата звернення: 05.05.2021 р.).
9. Судова справа № 569/11395/20 : Ухвала Рівненського апеляційного суду від 05.08.2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90905517 (дата звернення: 05.05.2021 р.).
10. Лучко О.А. Співвідношення огляду з обшуком у кримінальному досудовому провадженні. Європейські перспективи. № 3. 2020. С. 117–121.
11. Судова справа 279/3931/18 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06.10.2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92093240 (дата звернення: 25.04.2021 р.).
12. Судова справа № 281/422/18 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17.03.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95708347 (дата звернення: 10.05.2021 р.).
13. Судова справа № 584/27/18 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19.01.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94452942 (дата звернення: 10.05.2021 р.).
14. Судова справа № 127/13350/18 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 20.01.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94394492 (дата звернення: 10.05.2021 р.).
15. Справа «Круглов та інші проти Росії» (Case of Kruglov and others v. Russia) (заява № 11264/04) від 4 лютого 2020 року : Рішення Європейського Суду з прав людини. URL: https://www.echr.com.ua/translation/sprava-kruglov-ta-inshi-proti-rosi%D1%97/ (дата звернення: 25.04.2021 р.).
16. Шаренко С.Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2021. 480 с.
17. Судова справа № 755/6685/17 : Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 13.02.2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87760561 (дата звернення: 05.05.2021 р.).
18. Судова справа 204/6541/16-к : Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16.02.2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95533196 (дата звернення: 05.05.2021 р.).
19. Судова справа 489/6611/15-к : Ухвала Ленінського районного суду м. Миколаєва від 29.02.2016 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/56211946 (дата звернення: 05.05.2021 р.).
20. Судова справа 757/59152/18-к : Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25.04.2019 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81573920 (дата звернення: 05.05.2021 р.).
21. Лисаченко С.Л. Обмеження та порушення прав і свобод під час проведення особистого обшуку. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 3. С. 54–58.
22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) № 23-рп/2009 від 30.09.2009 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09#Text (дата звернення: 25.04.2021 р.).
23. Керевич О.В. Тактичні та процесуальні особливості проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Актуальні проблеми держави та права. 2014. № 71. С. 379–385.
Опубліковано
2021-08-09