Принципи і пріоритети Ради Європи щодо захисту прав людини в інформаційному суспільстві: ініціативи Інформаційне суспільство: Фокус 2021

  • Н. В. Бочарова
  • В. М. Шкабаро
  • Ю. С. Палєєва
Ключові слова: права людини, інформаційне суспільство, Інтернет, Рада Європи

Анотація

Статтю присвячено аналізу новітніх правозахисних ініціатив Ради Європи щодо правового регулювання в умовах розвитку інформаційних технологій і прискореного технологічного розвитку. Пропонована проблематика досліджується у вітчизняній правничій літературі вперше.

Зазначено, що наприкінці 2020 р. в умовах святкування 70-річчя Європейської конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод у Раді Європи було підготовлено аналітико-прогнос-
тичний документ Інформаційне суспільство: Фокус 2021 (Information Society: Focus 2021), в якому
сконцентровано принципи подальшого розвитку захисту прав людини в специфічних умовах техно-
логічного прогресу та визначено сучасну правову базу, яку створила Рада Європи для юридичного
забезпечення правозахисного руху. Серед напрямів захисту прав людини в цифровому середовищі
визначено такі: захист свободи висловлення поглядів (Defending Freedom of Expression), посилення
цифрового управління (Enhancing Digital Governance), вивчення штучного інтелекту (Exploring
Artificial Intelligence), захист конфіденційності (Safeguarding Privacy), боротьба з кіберзлочинністю
(Combating Cybercrime).

Керівний комітет Ради Європи з питань засобів масової інформації та інформаційного суспільства (Council of Europe Steering Committee on Media and Informational Society – CDMSI) розробляє керівні принципи управління засобами масової інформації та комунікаціями, щоб розв’язати питання про перехід від усталених інформаційних каналів до соціальних мереж і пов’язаних із ними ризиків, серед яких – маніпулювання громадською думкою, брак довіри громадськості, невпорядкованість інформації. Аналізується Стратегія управління Інтернетом на 2016–2019 рр., яка спрямована на забезпечення державної політики в Інтернеті, орієнтованої на людей і сприяння побудові демократії в Інтернеті, захист користувачів Інтернету та забезпечення поваги прав людини. Проблема забезпечення прав людини через використання штучного інтелекту є однією з центральних для сучасної правозахисної діяльності Ради Європи. Для координації зусиль експертного середовища було створено міждисциплінарний спеціальний Комітет із питань штучного інтелекту (Ad-hoc Committee on Artificial Intelligence – CAHAI), до завдань якого входить створення правової бази для розроблення, проєктування та застосування штучного інтелекту на основі стандартів прав людини, демократії та верховенства права. Розглянуто питання модернізації Конвенції про захист фізичних осіб під час автоматизованої обробки персональних даних для адаптації до нових реалій інформаційного суспільства та посилення ефективності її впровадження. Проаналізовані особливості сучасних підходів до забезпечення та захисту прав людини в інформаційному суспільстві повинні враховуватися українським законодавцем під час розроблення норм національної системи захисту.

Посилання

1. Declaration of the Committee of Ministers on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society CM (2005) final. Publ. N060508/b/2.
2. Information Society: Focus 2021. URL: https://rm.coe.int/leaflet-information-society-focus-2021-en-october-2020/1680a0cd58.
3. Freedom of Expression, the Media and Journalists – Case-law of the European Court of Human Rights – 4th edition European Audiovisual Observatory, Strasbourg 2017. URL: https://rm.coe.int/freedom-of-expression-the-media-and-journalists-iris-themes-vol-iii-de/16807c1181.
4. Див. докладно аналітичний огляд Internet Governance. URL: https://rm.coe.int/leaflet-internet-governance-en-rev/1680909521.
5. Declaration by the Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes. URL: https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/declaration-by-the-committee-of-ministers-on-the-manipulative-capabilities-of-algorithmic-processes.
6. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Страсбург, 28 січня 1981 року. URL: .ua/laws/show/994_326.
7. Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189.
Опубліковано
2021-08-09