Використання повітряного простору України як складник галузі авіації

  • Н. М. Борисочева
Ключові слова: авіація, авіаційна галузь, літакобудування, цивільна авіація, комерційна авіація, авіаперевезення, авіапотенціал

Анотація

Складовою частиною галузі авіації є використання повітряного простору України. Доводиться, що: галузь авіації та повітряного права – складна, системна галузь; галузь авіації та повітряного права урегульовується нормами Повітряного кодексу України. Система норм, які урегульовують відносини в даній сфері, займає переважну кількість в даному акті, але вона виходить за межі регулювання даного нормативного акта, оскільки включає авіаційну промисловість, саме тому, на нашу думку, доцільно досить розгалужену і багатопланову систему суспільних відносин урегулювати Кодексом України про авіацію та авіаційний простір.

Наявність предмету правового регулювання, а саме суспільних відносин у галузі авіації та повітряного простору, дає можливість висувати пропозицію про виокремлення Авіаційного права як галузі права.

Галузь авіації та повітряного простору – це складне системне утворення, що включає авіаційну промисловість, яка передбачає вироблення літаків, вертольотів, авіаційних двигунів, а також приладів та устаткувань для авіації, що є користувачем повітряного простору України з метою задоволення інтересів України та її громадян і безпеки авіації.

Ознаками галузі авіації та повітряного простору є такі: 1) складне системне утворення, яке має підгалузі: авіаційна промисловість як підгалузь передбачає вироблення літаків, вертольотів, авіаційних двигунів, а також приладів та устаткувань для авіації; авіаперевезення як підгалузь за допомогою авіаційного транспорту надає авіаційні та інші послуги населенню; авіаційний транспорт як частина повітряно-транспортної системи є структурною частиною даної галузі; повітряний простір України як ознака цілісності держави та безпеки авіації; 2) має розгалужену систему суб’єктів публічного адміністрування: Міністерство інфраструктури України; Державна авіаційна служба України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту та Міністерство оборони України; 3) регулюється міжнародними нормативними актами та законодавством України; 4) наявна система інструментів публічного адміністрування даної галузі.

Посилання

1. Чорна Т.М., Гожуловський С.С. Сучасні тенденції та напрямки розвитку авіабудування в Україні. Економічні горизонти. 2017. № 1(2). С. 29–33. URL: https://works.doklad.ru/view/suTo2qre-cE.html.
2. Авіаційна промисловість України: проблеми і перспективи. URL: https://works.doklad.ru/view/suTo2qre-cE.html.
3. Повітряний простір. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2002. Т. 4 : Н – П. 720 с. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.
4. Транспортне право : навчальний посібник / М.В. Гаєвець [та ін.]. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 369 с.
5. Брусакова О.В. Державне регулювання використання повітряного простору України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Випуск 6. С. 142–148.
6. Про затвердження Положення про використання повітряного простору України : постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954. Офіційний вісник України. 2017. № 101. Ст. 3118.
7. Організація повітряного простору. URL: https://avia.gov.ua/organizatsiya-povitryanogo-ruhu-atm/organizatsiya-povitryanogo-prostoru/.
8. Цимбалюк В.С. Поняття, предмет, структура повітряного права та йог о місце в системі права України. URL: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2007/statji_n3_4_2007/Cimbalyk_9.pdf.
9. Галузь – це що таке? Поняття, класифікація та види галузей. URL: https://uk.deborahnormansopranos.com/obrazovanie/88040-otrasl-eto-chto-takoe-ponyatie-klassifikaciya-i-vidy-otrasley.html.
10. Экономика, организация и планирование промышленного производства / Н.А. Лисицын, Ф.П. Васюлин, В.И. Выбореев и др. ; под. общ. ред. Н.А. Лисицына. 2-е изд. перераб. и доп. Минск : Выш. шк., 1990. 446 с.
11. Економічна енциклопедія / Відповідальний редактор С.В. Мочерний. Київ : Видавничий центр «Академія». Т. 1, 2000. 863 с.
12. Економічна енциклопедія / Под ред. А.И. Абалкина. Москва : Экономика, 1999. 1055 с.
13. Бабич Д.В. Галузь / Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8970/galuz.
14. Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник / Рогач С.М., Гуцул Т.А., Ткачук В.А. та ін. Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2015. 726 с.
Опубліковано
2021-08-09