Провокація кримінального правопорушення під час проведення контролю за вчиненням злочину: етико-правовий аспект

  • Д. Л. Аббасова
Ключові слова: провокація, підбурювання, кримінальне правопорушення, етика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем провокації кримінального правопорушення при проведенні контролю за вчиненням злочину у розрізі етичних аспектів взаємодії суб’єктів кримінального провадження. Автором здійснено аналіз вітчизняної судової практики на предмет виявлення провокації кримінального правопорушення за всіма розділами Особливої частини Кримінального кодексу України. Дослідження проведено на прикладі найчисленнішої, за виявленням провокації з боку органів досудового розслідування, категорії справ – сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. При цьому особливу увагу приділено морально-етичним аспектам недопустимості використання доказів, здобутих під час проведення негласних (слідчих) розшукових дій, які мають ознаки провокації, а саме ризикам: штучного збільшення показників розкриваємості кримінальних правопорушень і притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних осіб; негативного впливу на правосвідомість та правову культуру суспільства, включаючи деформацію професійної правосвідомості у формі правового нігілізму. У статті наведено дефініцію провокації кримінального правопорушення та критерії, за яких можливо констатувати наявність або відсутність цього явища з боку органів досудового розслідування, що сформовані практикою Європейського Суду з прав людини. Разом із цим виділено ознаки провокації кримінального правопорушення в матеріальному (змістовному) (ознаки, що вказують на провокування: відсутність підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, активна поведінка органів досудового розслідування, яка не має характеру приєднання) та процесуальному (можливість суду перевірити обставини, викладені в заяві про провокацію) аспектах, які знайшли своє відображення у вітчизняній судовій практиці, на підтвердження чого наведено низку судових рішень. До того ж, у статті визначено причини виникнення провокації кримінального правопорушення та запропоновано способи подолання цього негативного явища шляхом криміналізації провокації кримінального правопорушення на прикладі законодавства США, Іспанії, Франції, Німеччини і Грузії. Проблеми, які порушуються у статті, є актуальними та такими, що викликані потребами юридичної науки та практики.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 17.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 15.04.2021).
2. Вирок Ковпаківського районного суду м. Суми від 09 жовтня 2020 р., судова справа № 592/4176/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92152789 (дата звернення: 20.04.2021).
3. Вирок Володимерецького районного суду Рівненької області від 23 жовтня 2015 р., судова справа № 556/2155/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/53074889 (дата звернення: 20.04.2021).
4. Вирок Обухівського районного суду Київської області від 24 грудня 2015 р., судова справа № 372/988/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/54554751 (дата звернення: 20.04.2021).
5. Вирок Лубенського міськрайонного суду від 22 березня 2018 р., судова справа № 539/741/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72984213 (дата звернення: 20.04.2021).
6. Постанова Верховного Суду від 9 жовтня 2018 р., судова справа № 372/4155/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77684950 (дата звернення: 20.04.2021).
7. Вирок Долинського районного суду Івано-Франківської області від 05 серпня 2020 р., судова справа № 343/1229/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90779224 (дата звернення: 20.04.2021).
8. Вирок Київського районного суду м. Полтави від 26 липня 2019 р., судова справа № 552/5825/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83275561 (дата звернення: 20.04.2021).
9. Вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 30 березня 2017 р., судова справа № 642/8876/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/65666598 (дата звернення: 20.04.2021).
10. Вирок Баштанського районного суду Миколаївської області від 10 липня 2018 р., судова справа № 485/1576/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75203578 (дата звернення: 20.04.2021).
11. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 р., судова справа № 607/5559/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/57534601 (дата звернення: 20.04.2021).
12. Вирок Борщівського районного суду Тернопільської області від 23 вересня 2014 р., судова справа № 594/464/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/40624751 (дата звернення: 20.04.2021).
13. Вирок Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 04 жовтня 2016 р., судова справа № 266/2586/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/61773423 (дата звернення: 20.04.2021).
14. Вирок Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 19 червня 2017 р., судова справа № 606/1900/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67456083 (дата звернення: 20.04.2021).
15. Ухвала Апеляційного суду Київської області від 26 лютого 2018 р., судова справа № 369/418/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72679646 (дата звернення: 21.04.2021).
16. Вирок Дніпровського районного суду м. Києва від 06 червня 2019 р., судова справа № 755/371/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82233013.
17. Вирок Зарічанського районного суду м. Суми від 3 лютого 2020 р., судова справа № 592/404/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87322213 (дата звернення: 21.04.2021).
18. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 р., судова справа № 761/34909/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77715953 (дата звернення: 20.04.2021).
19. Вирок Першотравневого районного суду м. Чернігову від 28 листопада 2013 р., судова справа № 725/7099/13-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/50884364 (дата звернення: 20.04.2021).
20. Ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 29 лютого 2016 р., судова справа № 332/59/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/56171762 (дата звернення: 10.04.2021).
21. Ухвала Апеляційного суду Київського області віл 19 травня 2016 р., судова справа № 372/1706/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/58335477 (дата звернення: 10.04.2021).
22. Ухвала Апеляційного суду Волинської області від 22 червня 2016 р., судова справа № 159/6426/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/58532798 (дата звернення: 10.04.2021).
23. Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 27 липня 2016 р., судова справа № 648/4006/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/59368101 (дата звернення: 10.04.2021).
24. Гайворонюк Н.В. З історії філософсько-правової думки: Лон Фуллер про моральність права. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 252–254.
25. Case of Ramanauskas v. Lithuania (Application no. 55146/14): Judgment European Court of Human Rights, 20 February 2018. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180850 (Last accessed: 10.04.2021).
26. Case of Bannikova v. Russia (Application 18757/06): Judgment European Court of Human Rights, 04 November 2010. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101589 (Last accessed: 10.04.2021).
27. Постанова Верховного Суду від 06 березня 2018 р., судова справа № 727/6661/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72670494 (дата звернення: 10.04.2021).
28. Case of Vanyan v. Russia (Application 53203/99): Judgment European Court of Human Rights, 15 December 2005. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71673 (Last accessed: 10.04.2021).
29. Case of Khudobin v. Russia (Application 59696/00): Judgment European Court of Human Rights, 26 October 2006. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77692 (Last accessed: 10.04.2021).
30. Case of Malininas v. Lithuania (Application 10071/04): Judgment European Court of Human Rights, 1 July 2008. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87223 (Last accessed: 10.04.2021).
31. Ухвала Апеляційного суду Київської області від 11 березня 2015 р., судова справа № 361/2566/2014-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/43057280 (дата звернення: 10.04.2021).
32. Ухвала Апеляційного суду Луганської області від 26 грудня 2017 р., судова справа № 415/5507/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71384673 (дата звернення: 10.04.2021).
33. Вирок Бахмицького районного суду Чернігівської області від 22 лютого 2018 р., судова справа № 728/135/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72374829 (дата звернення: 26.04.2021).
34. Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за провокацію злочину: від 15.07.2016 р. № 4999. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4999&skl=9 (дата звернення: 10.04.2021).
35. Аюсинов А.Е. Особенности регламентации уголовной ответственности за провокацию преступления по зарубежному законодательству. Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 6(107). С. 148–153.
Опубліковано
2021-08-09