Особливості нормативно-правової регламентації використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху

  • В. Б. Пчелін Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: поліція, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, поліцейські заходи, TruCAM, технічні прилади та технічні засоби

Анотація

У статті досліджуються особливості нормативно-правової регламентації використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху. Задля цього виконуються такі завдання: здійснюється аналіз законодавчих положень, які визначають особливості використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху; встановлюються недоліки нормативно-правової регламентації вказаної сфери суспільних відносин; аналізується судова практика щодо оскарження рішень поліцейських про притягнення особи до адміністративної відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, що було зафіксовано вимірювачами швидкості автотранспортних засобів. Під час виконання наведених завдань з’ясовано, що чинне національне законодавство не регламентує підстав і порядку використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху, що працюють не в автоматичному режимі. Обґрунтовано, що чинне національне законодавство здійснює нормативно-правову регламентацію застосування поліцейськими технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, що працює в автоматичному режимі задля забезпечення публічної безпеки і порядку. Звернуто увагу на окремі недоліки нормативно-правової регламентації використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху. Здійснено аналіз судової практики щодо оскарження рішень поліцейських про притягнення особи до адміністративної відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, що було зафіксовано вимірювачами швидкості автотранспортних засобів лазерними LTI 20/20 TruCAM. Запропоновано внесення змін до чинного національного законодавства задля вдосконалення нормативно-правової регламентації використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху.

Біографія автора

В. Б. Пчелін, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 

Посилання

Веніславський С. Спеціально-дозвільний принцип у конституційно-правовому регулюванні.

Вісник Академії правових наук України. 2009. №. 2(57). С. 57–67.

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580- VIII. Відомості Верховної Ради

України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: закон України від 07.12.1984

№ 8073-Х. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.12.2018 № 1026. Офіційний

вісник України. 2019. № 11. Ст. 378.

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: постанова Кабінету Міністрів України від

11.2017 № 833. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 2042.

Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі:

наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.01.2020 № 13. Офіційний вісник України. 2020.

№ 12. Ст. 511.

Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1395. Офіційний вісник України.

№ 88. Ст. 2964.

Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 06.07.2005 № 2747-ІV.

Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право : підруч. / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. 2-ге вид. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 528 с.

Про затвердження Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху: наказ Міністерства

внутрішніх справ України від 01.03.2010 № 33. Офіційний вісник України. 2010. № 24. Ст. 962.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України

від 01 березня 2010 року № 33: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 № 1052.

Офіційний вісник України. 2019. № 11. Ст. 380.

Адміністративна справа № 295/7815/19. Матеріали Богунського районного суду м. Житомира // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83146832

(дата звернення: 08.02.2021).

Адміністративна справа № 263/4405/20. Матеріали Жовтневого районного суду м. Маріуполь // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/89770674

(дата звернення: 08.02.2021).

Опубліковано
2021-04-29