Дві сторони сучасної системи квазізаконодавчих актів Комісії Європейського Союзу

  • P. V. Otenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: Європейський Союз, імплементаційні акти, делеговані акти, переваги, недоліки, законотворець ЄС, Європейська Комісія

Анотація

Наукова стаття присвячена комплексному юридичному аналізу переваг та недоліків сучасної системи квазізаконодавчих актів Комісії ЄС, що складається з таких видів актів, як імплементаційні та делеговані. Імплементаційні та делеговані акти Комісії відіграють дуже важливу роль в ЄС, однак надмірне та часте використання механізму делегування квазізаконодавчих функцій Комісії ЄС з боку законотворця ЄС спричиняє різноманітні негативні наслідки для правопорядку ЄС. Автор виокремлює такі переваги системи квазізаконодавчих актів Комісії ЄС: прискорення процесу прийняття рішень на рівні ЄС; надання процесу прийняття рішень на рівні ЄС більшої гнучкості; покращення якості законодавчих актів ЄС, а також зменшення робочого навантаження на законотворця ЄС. Беручи до уваги останні статистичні дані, автор стверджує, що процес прийняття Комісією ЄС імплементаційних та делегованих актів є в чотири рази швидшим, ніж прийняття законодавчих актів за результатами звичайної та спеціальної законодавчої процедури. Зазначається, що спалах COVID-19 в 2020 році змусив ЄС швидко прийняти велику кількість законодавчих актів, які у своїй переважній більшості були прийняті у формі квазізаконодавчих актів Комісії. Автор також підкреслює, що якість законодавства ЄС покращилась, а робоче навантаження на законотворця ЄС було зменшено саме завдяки імплементаційним та делегованим актам Комісії ЄС. Автор зазначає, що відсутність чіткого юридичного розмежування між імплементаційними та делегованими актами Комісії призводить до великої кількості міжінституційних суперечок та судових спорів, а також підриву ієрархії правових актів відповідно до положень Лісабонського Договору. Доведено, що надмірне застосування Комісією ЄС квазізаконодавчих інструментів може порушити принцип інституційного балансу та може призвести до заміни єдиного законотворця ЄС – Європейського Парламенту та Ради. Підсумовуючи, автор стверджує, що недостатність відкритості та підзвітності Комісії ЄС під час процесу прийняття імплементаційних та делегованих актів посилює проблему «дефіциту демократії» в ЄС.

Біографія автора

P. V. Otenko, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри міжнародного права 

Посилання

Activity report: Developments and trends of the ordinary legislative procedure (1 July 2014 –

July 2019 (8th parliamentary term). URL : https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/198024/activityreport-2014-2019_en.pdf (Last accessed: 10.02.2021).

Activity report on the Ordinary Legislative Procedure (4 July 2014 – 31 December 2016

(8th parliamentary term). URL : https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/198143/Activity-reportordinary-legislative-procedure-2014-2016-en.pdf (Last accessed: 10.02.2021).

Szapiro M. The European Commission: A practical guide. London; London: John Harper Publishing,

378 p.

Report from the Commission on the working of committees during 2018. URL : https://ec.europa.eu/

transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-638-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (Last accessed:

02.2021).

Majone G. Two logics of delegation: agency and fiduciary relations in EU governance. European

Union Politics. 2001. Vol. 2(1). P. 103–122.

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 March 2014. European Commission v European

Parliament and Council of the European Union. Case C-427/12. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:170.

Glossary of summaries – institutional balance. URL : https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/

institutional_balance.html (Last accessed: 10.02.2021).

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 March 2016. European Parliament v European

Commission. Case C-286/14. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:183.

Cini M. The European Commission: An unelected legislator? The Journal of Legislative Studies.

Vol. 8:4. P. 14–26.

Peers S., Costa M. Accountability for Delegated and Implementing Acts after the Treaty of Lisbon.

European Law Journal. 2012. Vol. 18(3). P. 427–460.

Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February

laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States

of the Commission’s exercise of implementing powers. OJ L 55. 28.2.2011. P. 13–18.

Опубліковано
2021-04-29