Політико-правові основи моделей ведення внутрішньої екологічної політики США

  • В. В. Митошоп Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: консенсус, адміністративне регулювання, екологічне законодавство, захист навколишнього середовища, адміністративний нагляд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню політико-правових основ моделей ведення внутрішньої екологічної політики США, які впливають на процеси нормотворчості у сфері захисту навколишнього середовища. Актуальність дослідження визначається тим, що ведення політики захисту навколишнього середовища та екологічне право є одними із найважливіших проблем сучасних Сполучених Штатів. Дану ситуацію можна логічно пояснити тим, що питання екології давно вийшли за межі суто даної сфери, екологічна політика – це, в першу чергу, питання компетенції федерального управління та меж його втручання у справи окремих штатів. По-друге, екологічний аспект відіграє суттєву роль у формуванні електоральних настроїв населення США, а саме населення, особливо середній та елітарний класи, стурбоване загостренням екологічних проблем та аномаліями, які викликані кліматичними змінами, про що свідчать результати виборів президента США 2020 року. Крім того, екологічна політика є важливим елементом економічної та податкової політики, а також одним із факторів загострення боротьби між бізнесом та державними органами регулювання. Як результат даних процесів виникає потреба в розробці ефективних моделей управління, які б допомогли врегулювати їх. Досліджуючи політико-правові основи ведення екологічної політики США, у статті було визначено процеси, які ускладнюють здійснення ефективного захисту навколишнього середовища. Крім того, було встановлено, що федеральна влада та окремі штати більше не єдині суб’єкти процесу формування екологічної політика. Розвиток промисловості та корпорацій, впровадження та розвиток концепції прав людини призвело до того, що приватний сектор та громадськість стали здійснювати значний вплив на формування та ведення екологічної політика і законодавства США. Як результат таких тенденцій відбулася поява альтернативних моделей ведення екологічної політики з метою задоволення інтересів усіх зацікавлених осіб.

Біографія автора

В. В. Митошоп, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління 

Посилання

Adler J.H. Conservative Principles for Environmental Reform. Duke Environmental Law & Policy

Forum. 2013. Vol. 23. № 2. P. 253–280. URL : https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.

cgi?article=1245&context=delpf (Last accessed: 23.01.2021).

Chesapeake Bay Program. Chesapeake Bay Program: website. URL : https://www.chesapeakebay.

net/who/bay_program_history (Last accessed: 23.01.2021).

Dwyer John. The Practice of Federalism Under the Clean Air Act. Maryland Law Review. 1995.

Vol. 54. № 4. Р. 1183–1225. URL : https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol54/iss4/4/

(Last accessed: 23.01.2021).

EPA 33/50 Program The Final Record. United States Environmental Protection Agency. 1999.

URL : https://archive.epa.gov/oppt/3350/web/pdf/3350-fnl.pdf (Last accessed: 23.01.2021).

Farber Daniel. Triangulating the Future of Reinvention: Three Emerging Models of Environmental

Protection. University of Illinois law review. 2000. Rev. 81. P. 61–82. URL : https://www.researchgate.

net/publication/254561509_Triangulating_the_Future_of_Reinvention_Three_Emerging_Models_of_

Environmental_Protection (Last accessed: 23.01.2021).

Hardin Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, New Series. 1968. Vol. 162, № 3859.

Р. 1243–1248. URL : https://www.jstor.org/stable/1724745?origin=JSTOR-pdf&seq=1 (Last accessed:

01.2021).

Negotiated Rulemaking Act of 1990. Congress.gov: website. URL : https://www.congress.gov/

bill/101st-congress/senate-bill/303 (Last accessed: 23.01.2021).

Vidovic Martina, Neha Khanna. Re-evaluating the success of the EPA’s 33/50 program: evidence

from facility participation. University Library of Munich. 2010. Р. 47. URL : https://www.researchgate.

net/publication/46445681_Re-evaluating_the_success_of_the_EPA’s_3350_program_evidence_from_

facility_participation (Last accessed: 23.01.2021).

Wyeth George. Standard and "Alternative" Environmental Protection: The Changing Role of

Environmental Agencies. William & Mary Environmental Law and Policy Review. 2006. Vol. 31, № 1.

Р. 5–73. URL : https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=wmelpr

(Last accessed: 23.01.2021).

Опубліковано
2021-04-29