Фізична особа – підприємець як суб’єкт вчинення «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»

  • В. С. Мельниченко Запорізький національний університет
Ключові слова: суб’єкт, юридична особа приватного права, службова особа, організаційно – розпорядчі функції, адміністративно – господарські функції, фізична – особа підприємець

Анотація

У статті досліджується досить дискусійне питання на предмет того, чи можна вважати фізичну особу – підприємця службовою особою загалом і зокрема службовою особою юридичної особи приватного права. Саме це і є метою статті. Встановлюється поняття суб’єкта, а також те, що суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364-1 Кримінального кодексу України, є спеціальним – службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Наводиться визначення службової особи, яке передбачено частиною 3 статті 18 Кримінального кодексу України, відповідно до якої основними ознаками службової особи є наявність в неї організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, про які більш детально зазначається у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво». У статті наголошується на тому, що фізичну особу – підприємця слід визнавати службовою особою юридичної особи приватного права, якщо він здійснює організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. На підтвердження даної позиції наводяться приклади судової практики. Щодо визнання фізичної особи – підприємця безпосередньо суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 Кримінального кодексу України, то вказане питання розкривається через аналіз цивільного законодавства та відповідної судової практики. Розглядаються організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права, а також зазначається те, що до фізичних осіб – підприємців застосовуються ті ж самі нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних осіб. Наголошується на тому, що фізична особа – підприємець у господарських відносинах бере участь не як фізична особа, а як суб’єкт підприємницької діяльності, що робить його подібним до юридичних осіб. Робиться висновок, що фізичну особу – підприємця за певних умов слід визнавати суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364-1 Кримінального кодексу України.

Біографія автора

В. С. Мельниченко, Запорізький національний університет

аспірант кафедри кримінального права та правосуддя 

Посилання

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001р. №2341-ІІІ. Дата оновлення:

12.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 24.02.2021).

Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 26.04.2002 року «Про судову практику

у справах про хабарництво». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02#Text.

Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника,

М.І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допо. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с.

Андрушко П., Стрижевська А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально – правова

характеристика : навч. посіб. Київ : Юрисконсульт, 2006. 342 с.

Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія.

Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. 304 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV : Дата оновлення:

10.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 24.02.2021).

Фізична особа-підприємець як суб’єкт злочинів у сфері службової діяльності. Медиагруппа

Адвокат-Консалтинг: официальный сайт. URL : http://advocat-cons.info/index.php?newsid=7307#.

YDY4s-lR3IU (дата звернення: 24.02.2021).

Вирок Гайворонського районного суду Кіровоградської області від 28.07.2008 року у справі

№ 1-137. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/3485311 (дата звернення: 24.02.2021).

Вирок Нововолинського міського суду Волинської області від 16.06.2011 року у справі

№ 1/0312/140/11. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/16626080 (дата звернення: 24.02.2021).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV: Дата оновлення:

01.2021 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 24.02.2021).

Постанова Центрального апеляційного Господарського Cуду від 10.02.2021 року у справі

№ 908/2152/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94762316 (дата звернення: 24.02.2021)

Постанова Вищого Господарського Суду України від 14 вересня 2006 року у справі № 41/102.

URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/131674 (дата звернення: 24.02.2021).

Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011 р. «Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

n0012323-11#Text (дата звернення: 24.02.2021).

Опубліковано
2021-04-29