Порівняльно-правовий аналіз статусу антимонопольних органів України та іноземних держав у системі органів публічної адміністрації

  • В. О. Кожевніков Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: антимонопольні органи, статус антимонопольних органів зарубіжних країн, , Антимонопольний комітет України, процедура звільнення членів Антимонопольного комітету України,, антимонопольні органи США

Анотація

Стаття присвячена особливостям адміністративно-правового статусу антимонопольного органу в системі органів державної влади за законодавством України та зарубіжних країн. Запропоновано типологізацію антимонопольних органів залежно від впливу вищих органів виконавчої влади (Уряду або Президента залежно від різновиду республіканської форми правління). Аналіз адміністративно-правового статусу антимонопольних органів іноземних держав дає можливість виділити два основних види інституційної побудови антимонопольного органу. У першому випадку конкурентне відомство є центральним органом виконавчої влади, який є підзвітним та підконтрольним вищому органу виконавчої влади (Уряду або Президенту). Здебільшого, але не завжди, це одноосібний орган (Міністерство, служба), керівник якого призначається за загальною процедурою призначення міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади. У другому випадку, як це має місце і в України, антимонопольний орган не входить до складу Уряду (або Кабінету Президента), прямо не підзвітний вищому органу виконавчої влади. Акцентовано увагу на процедурах призначення та звільнення керівництва антимонопольного органу, взаємовідносинах конкурентного відомства з вищими органами виконавчої влади держави. Проаналізовано правозастосовчу практику діяльності конкурентного відомства Європейського Союзу – Європейської Комісії під час надання дозволів на концентрацію у стратегічних сферах економіки Європейського Союзу, де посилюється міжнародна конкуренція з боку Китайської Народної Республіки. Розглянуто вітчизняну судову практику оскарження указу Президента України про звільнення члену Антимонопольного комітету України. Окреслено питання ролі антимонопольних органів та Уряду у сфері контролю за допустимістю державної допомоги суб’єктам господарювання. З урахуванням вітчизняної судової практики та федерального законодавства США (зокрема, федерального закону США «Про Федеральну торгову комісію») надано пропозиції щодо вдосконалення порядку звільнення Першого заступника, заступників Голови Антимонопольного комітету України, державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Біографія автора

В. О. Кожевніков, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Посилання

Гуревич В.А. Федеральная антимонопольная служба: правовой статус требует уточнения. ВЭПС.

№ 2. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/federalnaya-antimonopolnaya-sluzhba-pravovoystatus-trebuet-utochneniya (дата звернення: 03.02.2020).

О статусе и полномочиях антимонопольного органа в России и за рубежом. Национальная

ассоциация институтов закупок. 2012. URL : http://naiz.org/arhive/analitics/rubrics/68/501/ (дата

звернення: 03.02.2020).

Дякулич О. Демонополізація і дерегуляція «своїми руками»: покрокова інструкція для бізнесу.

Рекомендації від АО «Арцінгер». Ліга: Закон. 2020. URL : https://biz.ligazakon.net/analitycs/196112_

demonopolzatsya--deregulyatsya-svomi-rukami-pokrokova-nstruktsya-dlya-bznesu (дата звернення:

02.2020).

Газпром обжаловал штраф АМКУ на 172 миллиарда гривен. Європейська правда. 2017.

URL : https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/03/20/622863/.

Гоголь М. Як і кого карає АМКУ за змову. Ліга. Блоги. 2018. URL : https://blog.liga.net/user/

mgogol/article/29704 (дата звернення: 03.02.2020).

Германскому антимонопольному ведомству – 50 лет. Deutsche Welle. 2008. URL :

https://www.dw.com/ru/германскому-антимонопольному-ведмоству-50-лет/a-3073362 (дата звернення: 03.02.2020).

Top Investigator in Google Case Says There ‘Was Not a Rush’ to Sue. The New York Times. 2020.

URL : https://www.nytimes.com/2020/10/22/technology/doj-google-jeffrey-rosen.html (дата звернення: 03.02.2020).

Новицький В.С. Нова індустріалізація – реальний шанс для України. Антикризова рада громадських організацій України. 2018. URL : https://uspp.ua/assets/doc/maket_nov_2019.pdf.

Federal Trade Commission Act. Office of the Law Revesion Counsil. United States Code.

URL : https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-chapter2-subchapter1&

edition=prelim (дата звернення: 03.02.2020).

Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009.

Official Journal of the European Union. 2009. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

HTML/?uri=CELEX:32009L0140&from=EN (дата звернення: 03.02.2020).

Рішення Верховного суду від 09 липня 2020 року у справі №9901/372/19. URL :

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90366992 (дата звернення: 03.02.2020).

Катасонов В. Короновирус. От вируса к диктатуре. Финансовые хроники профессора Катасонова. Книжный мир. 2020. URL : http://loveread.ec/view_global.php?id=89281 (дата звернення:

02.2020).

Опубліковано
2021-04-28