Гарантії прав та законних інтересів сторін інвестиційного договору за участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування

  • М. А. Гуренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційна діяльність, державна підтримка, інвестиційний договір за участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, гарантії прав та законних інтересів

Анотація

У даній статті досліджуються напрями та мета інвестиційної політики держави, засоби і механізми реалізації інвестиційної політики держави, зокрема державна підтримка, яка включає в себе систему різних форм прояву, зокрема таких як гарантії прав та законних інтересів інвесторів у контексті Господарського кодексу України, Закону України «Про інвестиційну діяльність». Водночас було розглянуто ряд ризиків, які можуть виникнути під час реалізації інвестиційних договорів за участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, таких як договори, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, що пояснює необхідність в існуванні різного роду гарантій прав та законних інтересів сторін таких договорів. Окрім цього, розглядаються особливості гарантій прав та законних інтересів сторін інвестиційних договорів за участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а саме розглянуто деякі особливості гарантій прав та законних інтересів сторін договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, як договорів, що відносяться до ряду інвестиційних договорів за участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема гарантії, що передбачаються окремо для державних партнерів – сторін договору та гарантії, що передбачаються для приватних партнерів – сторін договору відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» та ряду інших нормативно-правових актів України. У результаті дослідження також було проаналізовано різницю між гарантіями від змін у законодавстві, які надаються приватному інвестору за угодою про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та гарантіями від змін у законодавстві, які надаються приватному партнеру під час реалізації договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство».

Біографія автора

М. А. Гуренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

асистент кафедри господарського права та господарського процесу 

Посилання

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003.

№ 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. Відомості Верховної Ради

України. 1991. № 47. Ст. 646.

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Інвестиційне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. Суми : Університетська книга, 2001. 260 с.

Сиротюк О.Д. Господарсько-правові засади державно-приватного партнерства : дис. … канд.

юрид. наук : 12.00.04 ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Дніпро,

191 c.

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 р. Відомості Верховної

Ради України. 2010. № 40. Ст. 524.

Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства : постанова Кабінету

Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384. Офіційний вісник України. 2011. № 28. Ст. 1939.

Про страхування : Закон України від 07 березня 1996 р. № 85/96-ВР. Відомості Верховної Ради

України. 1996. № 18. Ст. 78.

Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14 вересня 1999 р. Відомості Верховної

Ради України. 1999. № 44. Ст. 391.

Опубліковано
2021-04-28