МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

  • Я. І. Ленгер
Ключові слова: правова колізія, муніципальне право, способи усунення, запобігання протиріччя, механізм вирішення колізій

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних способів вирішення колізій в муніципальному праві України. Обґрунтовано, що способи вирішення правових колізій є конкретними заходами, засобами,схемами, механізмами, процедурами подолання та запобігання протиріч. Констатовано, що механізм вирішення правових колізій є частиною механізму правового регулювання. Залежно від виду колізії застосовується той чи інший метод, відповідний механізм усунення наявного протиріччя

Посилання

1. Гончаров Р. А. Механизм решения юридических коллизий: дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук, специальность 12.00.01./ Гончаров Роман Александрович; Тамбов. РГБ. - 2007. - 268 с.
2. Коллизионное право: Учебное и научно-практическое пособие/под..ред Ю.А.Тихомирова. – М. - 2000. – 198 с.
3. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия/ Ю.А.Тихомиров. – М. - 1994. – 322 с.
4. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики /Ю.С. Шемшученко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 23–24 жовтня 1995 р.), Видавництво “Генеза”, 1996. – 123 с.
Опубліковано
2020-05-09