СЕРВІСНА ДЕРЖАВА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

  • М. В. Дзевелюк
Ключові слова: глобалізація, сучасна держава, сервісна держава, «скромна» держава, функціонуван- ня держави, функції держави, державні послуги, деконцентрація і децентралізація функцій держави

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасної наукової концепції «сервісної держави», яка представляє функціональну модель сучасної держави. Надається визначення «сервісної держави», особливості та принципи її функціонування. Проведено аналіз категорії «державна послуга», як ключове поняття в рамках теоретичної функціональної моделі сервісної держави, а також проаналізовано співвідношення державної функції і державної послуги.

Посилання

1. Громовенко К. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності приватніх віськових і охоронних підприємств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса: Національний універистет «Одеська юридична академія», 2014. 20 с.
2. Євтушенко О. Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держви з надання якісних публічних послуг. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Політологія. 2010. Вип. 122. № 109. С. 32–37.3. Коршун Т. С. Переосмислення функцій держави в умовах сучасної європейської цивілізації. Філософія. Культура. Життя. 2015. Вип. 42. С. 47–59.
4. Либаракина М. И. Зарубежный опыт организации местного самоуправления. Политика: анализ, хроника, прогноз. 2003–2004. № 3–4. С. 225–237.
5. Плющ В. Державна послуга як різновид функцій органів виконавчої влади. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. 2. С. 41–48.
6. Плющ В. О. Міжнародний досвід формування та функціонування інституту державних послуг. Економіка та держава. 2008. № 10. С. 84–86.
7. Сороко В. М. Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка їх якості. К.: НАДУ, 2008. 128 с.
8. Соколов А. В. Передумови та особливості реалізації моделі «сервісної» держави у системі державного управління. ỤRL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=derzhavne-upravlinnya-udoskonalennyata-rozvytok&s=ua&z=898 (дата звернення: 10 червня 2017 р.).
9. Щербаківська Л. М. Якісне надання державних послуг як функція держави. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2014. № 2. С. 370–376
Опубліковано
2020-05-09